Tổ chức Chiến dịch truyền thông phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em

29/07/2008
Tại Trường tiểu học "B" Khánh Bình (An Phú, An Giang), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang phối hợp Hội Phụ nữ vì Hòa bình và phát triển 2 tỉnh Tàkeo, Kandal (vương quốc Campuchia)vừa tổ chức chiến dịch truyền thông phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em.

Bà  Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh An Giang cho biết: An Giang có đường biên giới giáp nước bạn Campuchia, là địa bàn thuận lợi để bọn tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới, sau đó trung chuyển đến các nước khác trong khu vực. Trong 5 năm (2003-2008), tỉnh An Giang có 40 phụ nữ, trẻ em bị bán sang Campuchia và lưu lạc xứ người; có một số em được giải thoát trở về lại mang trong mình căn bệnh thế kỷ (HIV/AIDS)… Để ngăn chặn tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, chiến dịch truyền thông lần này nêu cao tinh thần cảnh giác của người dân, với những nội dung cụ thể: Xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình để không bị kẻ khác xâm hại; nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi thủ đoạn lường gạt của bọn buôn người thông qua môi giới tìm việc làm, kết hôn với người nước ngoài; giúp đỡ những chị em từng bị buôn bán trở về hòa nhập cộng đồng; tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động hợp tác giữa Hội phụ nữ An Giang với phụ nữ 2 tỉnh Takeo, Kanđal trong lĩnh vực phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em và mục tiêu vì hòa bình, phát triển của nhân dân 2 nước.

CTV (AG)

NEWS

Video