Đà Nẵng: Nâng cao nhận thức Vai trò của nam giới trong thực hiện bình đẳng giới và giữ gìn hạnh phúc gia đình

30/06/2020
Chiều 26-6, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn về công tác bình đẳng giới cho hơn 150 nam cán bộ, công chức, viên chức của các phòng, ban thuộc sở, ngành và các quận, huyện, xã, phường với chủ đề “Vai trò của nam giới trong thực hiện bình đẳng giới và giữ gìn hạnh phúc gia đình”.
Tập huấn về “Vai trò của nam giới trong thực hiện bình đẳng giới và giữ gìn hạnh phúc gia đình”

Bình đẳng giới là một trong những mục tiêu phấn đấu của các quốc gia trên thế giới nhằm hướng đến một xã hội tiến bộ, bình đẳng và phát triển bền vững. Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) và các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) được các quốc gia cam kết thực hiện là bằng chứng rõ nét chứng tỏ phát triển kinh tế phải gắn liền với bình đẳng giới và đảm bảo tiến bộ xã hội.

Ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Ban Thường trực Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố, phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Ban Thường trực Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố, nhìn nhận, thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố đã có nhiều sự quan tâm đến công tác bình đẳng giới; từ đó, phụ nữ thành phố đã có nhiều cơ hội, môi trường để đóng góp vào những thành tựu chung của thành phố. Vị thế của phụ nữ Đà Nẵng ngày càng được khẳng định; nhận thức của xã hội, gia đình về vai trò của phụ nữ đã có những chuyển biến tích cực, tạo cơ sở thực hiện có hiệu quả các mục tiêu bình đẳng giới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bình đẳng giới trên địa bàn thành phố vẫn còn những khó khăn, khoảng cách giới vẫn còn tồn tại trên nhiều lĩnh vực trong đời sống. Tình trạng bất bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới vẫn còn xảy ra và phần lớn nghiêng về phụ nữ. Tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh, tư tưởng định kiến, phân biệt đối xử về giới vẫn còn tồn tại như là một thách thức, trở ngại lớn trong việc xóa bỏ bất bình đẳng giới.

Ấn phẩm, tờ rơi của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tuyên truyền về bình đẳng giới

Lớp tập huấn nhằm cung cấp kiến thức cho lãnh đạo nam, cán bộ, công chức, viên chức của các phòng, ban thuộc sở, ngành và các quận, huyện, xã, phường về vai trò của nam giới trong thực hiện bình đẳng giới và giữ gìn hạnh phúc gia đình, với mong muốn, trong quá trình tham gia công tác, xây dựng kế hoạch phát triển của ngành, địa phương sẽ chú trọng tham mưu lồng ghép các chỉ tiêu về bình đẳng giới vào các kế hoạch, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, có sự thấu hiểu, chia sẻ với phụ nữ trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình, từ đó các mục tiêu về bình đẳng giới mới thực sự đi vào chiều sâu và góp phần hỗ trợ phụ nữ trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video