Đưa chính sách ưu đãi lao động nữ vào thực tế

13/02/2014
Ngày 12-2, Ban Nữ công LĐLĐ TP.HCM đã triển khai chương trình công tác nữ công năm 2014. Theo đó, LĐLĐ TP. sẽ rà soát tình hình các doanh nghiệp có đông lao động nữ, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ vướng mắc, đưa chính sách giảm thuế đối với doanh nghiệp có đông lao động nữ đi vào thực tiễn.

Các cấp Công đoàn TP. sẽ tiếp tục vận động và tạo nguồn thực hiện chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh thông qua phong trào “Nuôi heo đất”; hỗ trợ vay vốn từ Quỹ CEP, Quỹ Tương trợ nội bộ, Quỹ Mái ấm Công đoàn cho nữ CNVC-LĐ có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn, đơn thân nuôi con...

nld.com.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video