Bắc Giang: Tích cực hoàn tất các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

23/09/2021
Trong những ngày này, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đang tích cực hoàn tất các điều kiện cho việc tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến sẽ diễn ra trong tuần đầu tháng 10 tới.
Phụ nữ Bắc Giang tích cực chuẩn bị chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh

Để công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành sớm, chủ động và kỹ lưỡng, ngay từ đầu năm 2021, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã quyết định thành lập 04 Tiểu ban phục vụ Đại hội: Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền và Tiểu ban Hậu cần; đồng thời phân công cụ thể cho từng thành viên trong các Tiểu ban, giao tiến độ hoàn thành nhiệm vụ cụ thể.

Đến nay, Hội LHPN tỉnh đã cơ bản hoàn thành xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội; thực hiện xong quy trình nhân sự 5 bước, hoàn thiện Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2021 – 2026; các hoạt động tuyên truyền, chào mừng hướng về Đại hội đang được sôi nổi tổ chức tại các cấp Hội toàn tỉnh. Các nội dung của Đại hội đã được TW Hội LHPN Việt Nam và Thường trực Tỉnh ủy duyệt nhất trí thông qua.

Bà Ngụy Thị Tuyến, chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang cho biết, nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm kỳ mà phong trào phụ nữ tỉnh và hoạt động Hội tại Bắc Giang đạt được nhiều kết quả ấn tượng đồng đều ở cả phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm. Qua theo dõi, đánh giá, cơ bản 9/9 chỉ tiêu  nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra đều đạt và vượt, có chỉ tiêu vượt cao. Phong trào phụ nữ Bắc Giang, Hội LHPN Bắc Giang luôn là đơn vị có thành tích dẫn đầu cụm thi đua các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, liên tục được TW Hội LHPN Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc, được nhận nhiều Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Giang, các bộ, ngành trung ương và được trình Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Độc lập Hạng Nhất.

Tập thể lãnh đạo, cán bộ cơ quan chuyên trách Hội LHPN tỉnh Bắc Giang (ảnh chụp trước tháng 4/2021)

Tiếp nối thành công của Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp với 100% Hội LHPN các cơ sở, huyện, thành phố và đơn vị trong toàn tỉnh đã hoàn thành, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 hứa hẹn sẽ mở ra một chặng đường mới tươi sáng với phong trào phụ nữ toàn tỉnh.

                           

BTG Bắc Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video