Hà Nội biểu dương 400 gia đình văn hoá tiêu biểu

16/08/2005
Ngày 12/8, thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" và biểu dương 400 gia đình văn hóa tiêu biểu của Thủ đô.

Trong 5 năm qua, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" đã được triển khai rộng rãi và được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhờ có cuộc vận động, ý thức của cán bộ và nhân dân Thủ đô trong việc xây dựng môi trường và con người văn hóa được nâng cao, nếp sống văn minh đô thị được củng cố và từng bước hoàn thiện.

Thông qua cuộc vận động, thành phố đã có hơn 3 triệu lượt hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trên 11 nghìn lượt tổ dân phố văn hóa, 70 làng văn hóa, 68.711 đám cưới tổ chức theo Quy ước cưới trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm.


 

Theo báo Nhân dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video