Hỗ trợ gạo cho các gia đình phụ nữ nghèo

15/06/2009
Thực hiện chương trình phối hợp giữa hội LHPN tỉnh với Công ty cổ phần Bảo hiểm toàn cầu khu vực Tây Bắc, vừa qua, Công ty Bảo hiểm toàn cầu khu vực Tây Bắc đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh Sơn La và hội Phụ nữ huyện Thuận Châu, tổ chức trao quà hỗ trợ của Bảo hiểm toàn cầu cho 10 hộ gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà 10kg gạo, trị giá 130.000đ/ suất.

Đây là đợt thứ 2, Bảo hiểm toàn cầu phối hợp tổ chức hỗ trợ cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh. Trước đó, trong tháng 5/2009, Bảo hiểm Toàn cầu đã phối hợp hỗ trợ 250kg gạo cho 25 hộ gia đình phụ nữ dân tộc Mông có hòan cảnh khó khăn của xã Tà Xùa và Làng Chếu, huyện Bắc Yên.

Dự kiến, ngày 15/6/2009, Bảo hiểm Toàn cầu sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức trao quà hỗ trợcho 10 hộ phụ nữ nghèo của huyện Sốp Cộp. Mặc dù mới thành lập được 2 năm, song Công ty Bảo hiểm toàn cầu khu vực Tây Bắc luôn coi hoạt động nhân đạo từ thiện là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Công ty.

 

 

Nguyễn Thị Ngà

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video