Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII tiếp tục thảo luận các vấn đề lớn

19/12/2019
Sáng 19/12, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII tiếp tục phiên thảo luận tập trung tại hội trường. Thường trực Đoàn Chủ tịch TW Hội đã báo cáo tiếp thu, giải trình các vấn đề đại biểu đã thảo luận tại tổ ngày 18/12; Đồng thời các đại biểu tiếp tục cho ý kiến về một số nội dung lớn:
Các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường

1. Về xây dựng cán bộ chi/tổ Hội:

Trong bối cảnh cả nước đang sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, sáp nhập thôn/bản và bố trí các chức danh kiêm nhiệm dẫn đến sự biến động về đội ngũ cán bộ chi/tổ, các cấp Hội đã chủ động có một số giải pháp để khắc phục khó khăn như: Tăng cường mô hình dịch vụ có thu (mô hình “gian hàng xanh” và “khởi đầu mới”, dịch vụ bưu điện...); Bố trí kiêm nhiệm tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn, cán bộ dân số, y tế thôn bản và MTTQ, có nơi bố trí được đến 58,9%; đề xuất chế độ chính sách cho cán bộ dôi dư trong quá trình sắp xếp; Đề xuất cấp uỷ quy định 1 nữ trong 3 chức danh được hưởng phụ cấp theo NĐ 34 tại thôn/bản.

Tinh thần chung đề ra là chấp hành tốt theo chủ trương chung của Đảng, Nhà nước, các địa phương chủ động tìm giải pháp thích hợp, TW Hội sẽ đồng hành cùng các địa phương để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

2. Về chủ đề thi đua đặc biệt chào mừng 90 năm thành lập Hội:

Đối với chủ đề đợt thi đua đặc biệt chào mừng 90 năm thành lập Hội, sau khi tổng hợp, tiếp thu và bàn kỹ về chủ đề, đa số các ý kiến của các đại biểu BCH thống nhất phát động Đợt thi đua đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, với chủ đề “90 hành động thiết thực vì an toàn của phụ nữ và trẻ em” nhằm thể hiện quyết tâm mạnh mẽ chuyển từ nhận thức sang hành động và gắn với chủ đề năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em.

3. Về Chiến lược phát triển Hội LHPN Việt Nam:

Nhiều ý kiến góp ý vào tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi xác định trong Chiến lược. Ý kiến đại biểu mong muốn, Chiến lược sẽ thể hiện được sứ mệnh của Hội trong việc thay đổi nhận thức của xã hội về giá trị của người phụ nữ; phát huy vị thế của phụ nữ với vai trò chủ thể; Những giá trị cốt lõi Hội mang đến cho hội viên, phụ nữ, trong đó đặc biệt quan tâm đến vấn đề văn hoá, truyền thống, giá trị gia đình…

4. Về tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn tiếp theo:

Các đại biểu thống nhất, hoạt động của Hội trong tham gia xây dựng nông thôn mới thời gian tới cần đáp ứng tình hình mới, yêu cầu mới gắn với việc điều chỉnh, bổ sung nội dung các tiêu chí Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch.

Một số nội dung khác được các đại biểu tiếp tục cho ý kiến đóng góp như: tổ chức sự kiện áo dài tôn vinh truyền thống, văn hóa dân tộc Việt Nam; các vấn đề về công tác Thi đua Khen thưởng; Xây dựng mô hình trong hệ thống Hội...

VH

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video