Phụ nữ Kiên Giang trong hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ

20/09/2021
Từ năm 2011 đến nay, tỉnh Kiên Giang có tổng số 128 đề tài, dự án cấp quốc gia và cấp tỉnh được phê duyệt triển khai thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học của tỉnh; trong đó có 36 đề tài, dự án do phụ nữ tham gia làm chủ nhiệm.
Kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học xây dựng quy trình nhân giống và trồng nấm Trân Châu (Agrocybe aegerita) tại tỉnh Kiên Giang” do Chị Phạm Thị Lý Hương làm Chủ nhiệm (thứ 2 bên phải) (Ảnh chụp trước khi xảy ra dịch bệnh)

Ngoài ra, số chị em tham gia là thành viên thực hiện của mỗi đề tài, dự án khoa học và công nghệ trung bình chiếm khoảng 30% tổng số thành viên nhóm nghiên cứu. Điều đặc biệt là 100% các đề tài, dự án khoa học và công nghệ đều có phụ nữ tham gia làm thành viên từ 2 người trở lên. Nhiều chị em được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đánh giá cao trong vai trò phản biện khoa học.

Lĩnh vực và đối tượng nghiên cứu mà chị em tham gia làm chủ nhiệm thực hiện trong thời gian qua cũng rất đa dạng. Trong đó nổi bật như lĩnh vự khoa học nông nghiệp, xã hội, y dược như: quy trình trồng một số loại nấm ăn có giá trị; quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản; dự báo và đề xuất biện pháp đào tạo, cung ứng lao động đáp ứng cơ cấu nhân lực huyện Phú Quốc giai đoạn 2016-2020; định hướng bảo tồn, phát huy giá trị các di sản phi vật thể tỉnh trên địa bàn tỉnh; phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường; các nghiên cứu tập trung triển khai một số kỹ thuật làm giảm tác hại đối do thuốc cản quang chụp, can thiệp động mạch vành với bệnh nhân bệnh thận; tầm soát cộng đồng và triển khai ứng dụng sàng lọc đái tháo đường cho phụ nữ trong thai kỳ…

Chị Mai Lan (hình trên cùng), chị Ngô Thà (hình dưới bên trái), chị Hoàng Quyên (hình dưới bên phải), là những Ủy viên phản biện được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh thường xuyên mời làm phản biện khoa học (Ảnh chụp trước khi xảy ra dịch bệnh)

Có thể nói, hoạt động nghiên cứu khoa học của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện được vai trò to lớn của phụ nữ làm khoa học, tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển của tỉnh.

Tuy nhiên vẫn còn đó nhiều khó khăn, thách thức. Cơ hội để chị em được tiếp cận và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học chưa nhiều và tùy vào từng lĩnh vực, đối tượng nghiên cứu mà phụ nữ cần phải vượt qua như yêu cầu về trình độ học vấn, chuyên môn, thể lực, thời gian dành cho nghiên cứu, tính cạnh tranh và hội nhập cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Khó khăn khi vừa thực hiện trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình, làm công tác chuyên môn và phấn đấu cho sự nghiệp khoa học...

Do đó, để nâng cao sự tham gia của phụ nữ trong nghiên cứu khoa học và công nghệ, các cấp ủy, chính quyền cùng các đơn vị đoàn thể phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của phụ nữ nói chung và phụ nữ trong hoạt động nghiên cứu khoa học nói riêng. Đơn vị công tác, gia đình, đồng nghiệp cần ủng hộ, hỗ trợ tạo điều kiện và tăng cường nguồn lực, kinh phí, tổ chức hướng dẫn, rèn luyện các kỹ năng đặc biệt là cho nguồn nhân lực nữ đáp ứng cho hoạt động nghiên cứu khoa học của địa phương.

Bên cạnh đó, chế độ, chính sách, tôn vinh, biểu dương các nhà khoa học nữ đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh là điều cần thiết nhằm động viên, khuyến khích chị em phụ nữ hăng hái tham gia các hoạt động, cống hiến hơn nữa cho công tác nghiên cứu khoa học.

TS. Nguyễn Xuân Niệm và ThS. Lã Ánh Nguyệt

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video