Phụ nữ Phú Yên: Gần 3.000 hộ thoát nghèo

12/12/2006
Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2001-2006 xác định:

Phụ nữ Phú Yên không những là người mẹ, người vợ hiền trong gia đình, mà họ đã phát huy được vị thế của mình trong xã hội. Nhiệm kỳ vừa qua, phụ nữ tỉnh Phú Yên đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Đặc biệt, phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế với những hoạt động hỗ trợ như giải quyết cho 106.840 lượt phụ nữ vay hơn 281 tỷ đồng phát triển sản xuất, kinh doanh, trong đó có 18.879 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, đến nay 2.809 hộ đã thoát nghèo.

 

Tiêu biểu như xã An Ninh (huyện Tuy An), Hội phụ nữ đã mạnh dạn đứng ra tín chấp 16,5 tỷ đồng cho chị em vay đóng tàu thuyền, phát triển đánh bắt xa bờ, phát triển tiểu thủ công nghiệp…tạo việc làm cho 1.700 phụ nữ, từ nguồn quỹ của Hội đã trực tiếp xoá 49 nhà tạm.

 

Mô hình CLB nữ doanh nghiệp phát triển mạnh ở phường 9, TP Tuy Hoà, tạo điều kiện cho chị em vay 3-5 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH đầu tư mở rộng kinh doanh. Trong các buổi sinh hoạt CLB, chị em còn học cách quản lý và sử dụng vốn, nắm bắt thông tin thị trường trên địa bàn.

 

 

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video