Phụ nữ Quảng Bình - Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam

23/06/2022
Hướng tới kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Hội LHPN tỉnh Quảng Bình tổ chức diễn đàn “Phụ nữ Quảng Bình - Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”.
Toàn cảnh diễn đàn “Phụ nữ Quảng Bình - Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”

Tham dự diễn đàn có sự góp mặt của bà Trương Thị Thu Thủy, Ủy viên ĐCT, Trưởng ban Gia đình - xã hội, TW Hội LHPN Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan và cán bộ Hội chuyên trách cấp tỉnh cùng đại diện một số mô hình, câu lạc bộ, gia đình tiêu biểu, hội viên phụ nữ TP. Đồng Hới.

Diễn đàn là một trong những hoạt động quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, hướng tới kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc”.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã chia sẻ nhiều thông tin và kinh nghiệm bổ ích xung quanh vấn đề tổ chức cuộc sống gia đình, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; nhận thức, trách nhiệm của cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ đối với vị trí, vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình; vai trò của phụ nữ trong vun đắp, phát triển hệ giá trị gia đình thời kỳ mới.

Bà Trương Thị Thu Thủy, Trưởng ban Gia đình - xã hội, TW Hội LHPN Việt Nam chia sẻ tại chương trình

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận, đưa ra một số gợi mở về đề xuất quá trình thực hiện các phong trào thi đua của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027; giải pháp thu hút, vận động hội viên phát triển kinh tế, vun đắp gia đình hạnh phúc…

Bà Trương Thị Thu Thủy cho biết, hoạt động tổ chức diễn đàn “Phụ nữ Quảng Bình - Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” của Hội LHPN tỉnh Quảng Bình rất có ý nghĩa trong bối cảnh các cấp Hội đang triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới; Đồng thời thông tin, dịp 28/6 năm nay, TW Hội LHPN Việt Nam sẽ tổ chức một chuỗi sự kiện với nhiều hoạt động phong phú tại tỉnh Bình Dương.

Bích Thảo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video