Phụ nữ Thanh Lâm làm theo Bác

17/08/2020
Hội LHPN xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã vận dụng sáng tạo "Làm theo Bác" vào thực tế với nhiều cách làm hay, hoạt động phong phú, thiết thực, qua đó đã từng bước nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, đạo đức, lối sống cho mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ, đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên
Phụ nữ xã Thanh Lâm giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Hội LHPN xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã vận dụng sáng tạo vào thực tế với nhiều cách làm hay, hoạt động phong phú, thiết thực, qua đó đã từng bước nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, đạo đức, lối sống cho mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ, đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tự tin – tự trọng – trung hậu – đảm đang, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Một trong những dấu ấn nổi bật của việc học tập và làm theo Bác của hội viên, phụ nữ xã Thanh Lâm là phong trào thực hành tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững với nhiều hình thức như: hũ gạo tiết kiệm, xây dựng 18 tổ tiết kiệm tại chi hội, 5 tổ tiết kiệm vay vốn theo các chương trình vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội, thành lập câu lạc bộ “Phụ nữ giảm nghèo”... Trong 4 năm qua, các chị đã tham gia tiết kiệm đạt trên 628 triệu đồng cho 183 lượt hội viên, phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình; các hoạt động tương trợ, giúp đỡ nhau thông qua các hình thức hỗ trợ ngày công, cho vay không lấy lãi, giúp nhau không hoàn lại, xây dựng mái ấm tình thương, trao tặng con giống, cây trồng, tặng quà nhân dịp lễ, tết… với số tiền trên 124 triệu đồng. Hội đã trực tiếp đỡ đầu, giúp 08 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã còn 15%.

Hội LHPN xã cũng làm tốt vai trò tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội cho 229 hội viên phụ nữ vay sản xuất, kinh doanh với dư nợ trên 7,5 tỷ đồng; phối hợp thành lập Hợp tác xã nông, lâm nghiệp và môi trường Thanh Trung với 267 thành viên, trong đó có 6 chị tham gia Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, doanh thu hàng năm gần 2 tỷ đồng. Với sự năng động, sáng tạo, nhiều hội viên phụ nữ xã Thanh Lâm đã trở thành điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất, làm kinh tế giỏi như: chị Lữ Thị Hựu, Lò Thị Lương (làng Chảo); chị Hà Thị Chương, Vi Thị Năm (Làng Kèn); chị Lũ Thị Tóm, Lò Thị Chung (Làng Lự)…

Để góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới của địa phương, mỗi chi hội đều đăng ký phần việc do phụ nữ đảm nhận gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tham gia bảo vệ môi trường, làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm, sắp xếp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, làm chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh; vận động hội viên phụ nữ trồng hơn 4km đường hoa thay thế cỏ dại ven đường, xây dựng 6 đoạn đường phụ nữ tự quản; vận động 85 hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, 145 hộ xây dựng hố rác tại hộ, 585 gia đình hội viên có vườn rau sạch; thành lập 02 chi hội “Tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm”… Qua đánh giá cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, đến nay, đã có 628/742 gia đình (đạt 84,6%) gia đình hội viên đạt 8/8 tiêu chí về “5 không, 3 sạch”, góp phần giữ vững các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Hội LHPN xã Thanh Lâm được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Thanh Hóa tại hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05

Với những việc làm cụ thể, thiết thực và nổi bật, Hội LHPN xã Thanh Lâm vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhiều năm liên tục được Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, phong trào thi đua và nhiều bằng khen, giấy khen khác của cấp ủy, chính quyền địa phương, qua đó tiếp tục động viên, khích lệ hoạt động của Hội và phong trào phụ nữ xã ngày càng phát triển, trở thành địa chỉ tin cậy của hội viên phụ nữ trên địa bàn xã.

Nguyễn Hạnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video