Tìm hiểu kinh nghiệm của Canađa về bình đẳng giới

17/04/2006
Trong 3 ngày (13-15/4), Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tổ chức hội thảo "Pháp luật về bình đẳng giới" tại tỉnh Quảng Nam.

Tham gia Hội thảo có hơn 70 đại biểu là chuyên gia về luật; về giới của Việt Nam và Canađa.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tìm hiểu kinh nghiệm của Canađa về pháp luật điều chỉnh bình đẳng giới, cơ chế thực hiện bình đẳng giới và vấn đề lồng ghép giới.

Trong quá trình tìm hiểu kinh nghiệm và thảo luận, các đại biểu đã tập trung nhiều ý kiến về dự thảo Luật bình đẳng giới, các khái niệm về giới và các vấn đề liên quan đến giới; xem xét dự thảo Luật bình đẳng giới trong mối quan hệ với Công ước CEDAW (Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ); các quy định bình đẳng giới về chính trị, lao động, trong gia đình và trong pháp luật hiện hành.

Trung tâm thông tin
(theo Quảng Nam - TTXVN)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video