Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) thông báo tuyển dụng

27/10/2020
Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) là một đơn vị trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (cho vay vốn, huy động tiết kiệm) và các dịch vụ phi tài chính dành cho đối tượng khách hàng là phụ nữ trong đó ưu tiên phụ nữ nghèo, yếu thế.
Hiện nay, TYM đang cần tuyển 03 cán bộ kỹ thuật, 01 kế toán viên, 01 kế toán kiêm cán bộ kỹ thuật cho các chi nhánh.
Nội dung chi tiết tải về tại đây

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video