Tôi có phải trả khoản vay của chồng khi ly hôn ?

25/04/2015
Hỏi: Chồng tôi vay tiền của một số người bạn. Nay chúng tôi ly hôn, anh ấy nói số tiền đó anh ấy sử dụng để tham gia đầu tư nhằm tạo ra nguồn thu nhập cho gia đình, tôi phải có trách nhiệm trả nợ cùng anh ấy. Đề nghị giúp tôi tìm hiểu xem tôi có phải liên đới chịu trách nhiệm khoản tiền đó không?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 37, Luật Hôn nhân & Gia đình năm 2014, thì vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

4. Nghĩa vụ tài sản của vợ đối với khoản vay của chồng. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con người gây ra mà theo quy định của Bộ luật Dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

“Nhu cầu thiết yếu là nhu cầu sinh hoạt thông thường về ăn, mặc, ở, học tập, khám bệnh, chữa bệnh và nhu cầu sinh hoạt thông thường khác không thể thiếu cho cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình”(khoản 20, Điều 3).

Căn cứ các quy định trên, nếu đúng khoản tiền chồng chị đã vay là để đầu tư kinh doanh tạo ra nguồn thu nhập chung của gia đình thì đây là nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng, chị phải có trách nhiệm liên đới trả nợ.

Tuy nhiên, nếu khoản tiền đó chồng chị vay ngoài 6 trường hợp quy định tại Điều 37 Luật HN&GĐ nêu trên, ví dụ: chỉ để đáp ứng nhu cầu cá nhân của anh ấy, mà không nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình hoặc để đầu tư kinh doanh tạo ra nguồn thu nhập của gia đình thì chị không có nghĩa vụ phải liên đới trả nợ.

Luật gia Hà Vy

Theo báo: PN Việt Nam, ngày 24/04/2015

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video