Ủy ban kiểm tra Trung ương Hội khóa I, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 13 đồng chí

02/07/2022
Sáng nay, Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XIII đã bầu Ủy ban kiểm tra Trung ương Hội khóa I, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 13 đồng chí; bầu Chủ nhiệm và 03 Phó Chủ nhiệm Ủy ban.
Ủy ban kiểm tra Trung ương Hội khóa I, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng, PCT Hội LHPN Việt Nam được bầu là Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Hội khóa I.

Đồng chí Cao Thị Hồng Minh – UV BCH TW Hội, Phó trưởng ban Tổ chức cơ quan Trung ương Hội được bầu là Phó Chủ nhiệm chuyên trách.

Hai Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiêm nhiệm là đồng chí Trần Thị Hiền - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra TW Đảng, UV BCH TW Hội và đồng chí Phan Thị Quỳnh Như - UVBCH TW Hội, Phó trưởng ban Chính sách Luật pháp.

100% đại biểu tín nhiệm bầu Ủy ban kiểm tra Trung ương Hội khóa I, nhiệm kỳ 2022-2027

Danh sách Ủy ban kiểm tra Trung ương Hội khóa I

 1. Đ/c Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng, PCT Hội LHPN Việt Nam - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Hội khóa I.
 2. Đ/c Cao Thị Hồng Minh, UVBCH TW Hội, Phó trưởng ban Tổ chức TW Hội - Phó Chủ nhiệm chuyên trách.
 3. Đ/c Trần Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra TW Đảng, UV BCH TW Hội  -  Phó Chủ nhiệm.
 4. Đ/c Phan Thị Quỳnh Như, UV BCH TW Hội, Phó trưởng ban Chính sách Luật pháp TW Hội – Phó Chủ nhiệm.
 5. Đ/c Trần Huyền Thanh, UVBCH TW Hội, Trưởng ban Công tác Phía Nam.
 6. Đ/c Ngô Thị Ngọc, UVBCH TW Hội, Chánh Văn phòng Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam.
 7. Đ/c Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội.
 8. Đ/c Nguyễn Thị Hải Bình, Chuyên viên chính Ban Tuyên giáo TW Hội LHPN Việt Nam.
 9. Đ/c Phạm Thúy Quỳnh, Chuyên viên chính Ban Tổ chức TW Hội LHPN Việt Nam.
 10. Đ/c Nguyễn Song Ngọc, Chuyên viên Ban Gia đình Xã hội TW Hội LHPN Việt Nam.
 11. Đ/c Nguyễn Tam Điệp, Chuyên viên chính Ban Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển kinh tế TW Hội LHPN Việt Nam.
 12. Đ/c Nguyễn Thị Anh Thư, Chuyên viên chính Văn phòng TW Hội LHPN Việt Nam.
 13. Đ/c Đỗ Thị Hồng Hạnh, Chuyên viên chính Ban Chính sách - Luật pháp TW Hội LHPN Việt Nam.

Chức năng của Ủy ban kiểm tra Trung ương Hội:

- Tham mưu cho Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch thực hiện nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật của tổ chức Hội theo quy định của Điều lệ Hội.

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.  

Nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra Trung ương Hội

- Tham mưu cho Ban Chấp hành ban hành, triển khai các quy định, hướng dẫn và xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hàng năm của Ban Chấp hành; tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát đột xuất và thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch; thi hành kỷ luật đối với tổ chức Hội cấp dưới và cán bộ Hội theo thẩm quyền; thực hiện nhiệm vụ khác khi được Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch phân công.

- Kiểm tra cán bộ, hội viên, tổ chức thành viên (kể cả Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội cùng cấp) và tổ chức Hội cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết của Hội.

- Kiểm tra, giám sát việc thu, quản lý, sử dụng Hội phí, quỹ Hội của cấp Hội cùng cấp và tổ chức Hội cấp dưới theo quy định.

-. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của tổ chức Hội cấp dưới và giám sát việc thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Ban Chấp hành, Điều lệ Hội.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, hội viên phụ nữ theo thẩm quyền; tham mưu cho Ban Chấp hành về việc thi hành kỷ luật của tổ chức Hội.

-  Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Hội đối với ủy viên Ủy ban Kiểm tra của tổ chức Hội cùng cấp và cấp dưới.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video