VN cam kết loại trừ mọi sự phân biệt đối xử với phụ nữ

18/01/2007
Bà Hà Thị Khiết, Chủ tịch Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ, khẳng định Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt Công ước Liên hợp quốc về loại trừ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) và hoàn thành Mục tiêu Thiên niên kỷ về bình đẳng giới trước năm 2015.

Phát biểu tại trụ sở Liên hợp quốc (Niu Yoóc) ngày 17/1, bà Hà Thị Khiết nêu rõ chủ trương của Việt Nam là kiên quyết loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử giữa nam và nữ trong gia đình và trong mọi mặt của đời sống xã hội. Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam cũng đã xác định phụ nữ là 1 trong 7 nhóm xã hội được ưu tiên hỗ trợ.

Bà cho biết trong 5 năm qua, Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy bình đẳng nam nữ, đảm bảo sự phát triển đầy đủ của phụ nữ và nâng cao vị trí, vai trò của họ trên mọi lĩnh vực. Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật bình đẳng giới với các mục tiêu và nguyên tắc cơ bản phản ánh đầy đủ nội dung và tinh thần của Công ước CEDAW, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ.

Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ cũng đã thông qua kế hoạch hành động từ nay đến năm 2010 với nhiều nội dung mới nhằm đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra trong Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Việt Nam hiện dẫn đầu các nước châu Á và đứng thứ 18 thế giới về tỷ lệ nữ tham gia Quốc hội, với trên 27,3%. Tỷ lệ nữ là chủ doanh nghiệp cũng chiếm 20%. Về cơ bản, Việt Nam đã đảm bảo bình đẳng giới trong giáo dục./.

Theo TTXVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video