TRƯỜNG SƠN MỘT THỜI CON GÁI - Tập 4: Tiếng hát át tiếng bom