TRƯỜNG SƠN MỘT THỜI CON GÁI - Tập 5: Những cô gái ở hai miền đất nước