• Phấn đấu 75% các cơ quan quản lý nhà nước có lãnh đạo chủ chốt là nữ

  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030”.
 • Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh tuyên truyền bình đẳng giới

  Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn đã chú đẩy mạnh tuyên truyền bình đẳng giới (BĐG) bằng nhiều nội dung, hình thức đa dạng, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ và cộng đồng, thúc đẩy bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực.
 • 10 dấu ấn của phụ nữ thế giới năm 2020

  Năm 2020, cùng với đại dịch Covid-19, các vấn đề liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới cũng tạo dấu ấn rất lớn: từ các luật mới về giải quyết vấn đề bạo lực gia đình cho đến vai trò lãnh đạo quan trọng của phụ nữ trong bối cảnh đại dịch bùng phát.
 • Tăng cường vai trò của phụ nữ trong xây dựng và củng cố hòa bình

  Tối ngày 09/12/2020 tại Hà Nội, Hội nghị quốc tế với chủ đề “Tăng cường vai trò của phụ nữ trong xây dựng và củng cố hòa bình: Từ cam kết đến kết quả” do Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Liên hợp quốc (LHQ) tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến đã bế mạc.
 • Bảo vệ và thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em gái trong xung đột

  Việt Nam đã đề xuất Cam kết Hành động Hà Nội với những khuyến nghị hành động cụ thể nhằm tăng cường sự hiện diện và tham gia của phụ nữ trong các tiến trình hòa bình. Mặt khác, khẳng định vai trò phụ nữ trong ngăn ngừa và giải quyết xung đột...

TÂM ĐIỂM

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

GƯƠNG CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video