•  

   
 •  

   
 •  

   
 •  

   
 •  

   
 •  

   
 •  

   
 • Quà của ngày 8-3

  Cứ đến ngày 8-3, phụ nữ thường nhận được rất nhiều quà tặng. Điều đó thể hiện sự trân trọng của xã hội với phụ nữ. Trong thực tế, phụ nữ luôn được xem là vẻ đẹp của nhân loại. Vẻ đẹp ấy không chỉ thể hiện ở hình thể mà còn ở trí tuệ và đạo đức cao quý bên trong. Ở Việt Nam, trong bất kỳ thời kỳ lịch sử nào, phụ nữ cũng giữ vai trò hết sức quan trọng. Đặc biệt, từ khi Đảng ra đời, với truyền thống kiên cường bất khuất, trung hậu đảm đang, phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng cũng như trong xây dựng đất nước.

TIN TỨC SỰ KIỆN

HOẠT ĐỘNG HỘI

PHỤ NỮ TRÊN CÁC LĨNH VỰC

Video