Đà Nẵng: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm việc với Hội LHPN thành phố

21/02/2020
Chiều ngày 19/2/2020, Phó Bí thư thường trự Thành ủy Thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã có buổi làm việc với Hội LHPN thành phố.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm việc với Hội LHPN thành phố Đà Nẵng

Tại cuộc họp, Phó Bí thư Thành ủy đã nghe đại diện lãnh đạo Hội LHPN thành phố báo cáo kết quả hoạt động nổi bật của các cấp Hội LHPN TP trong năm 2019. Trong đó nổi bật như: Hội đã nghiêm túc, chủ động trong việc thực hiện Nghị quyết của TW và chỉ đạo của Thành ủy về sắp xếp và tinh giản bộ máy; Tập trung triển khai nhiều giải pháp để tập hợp, thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia tổ chức Hội; Nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em; Làm tốt công tác giới thiệu nguồn cán bộ nữ cho cấp ủy...

Một số đề xuất, kiến nghị của Hội LHPN TP đối với Thành ủy liên quan đến phụ nữ và công tác Hội, như: tạo điều kiện cho các cấp Hội và phụ nữ tham gia góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp; định hướng các cấp ủy quan tâm đưa các nội dung có liên quan đến công tác bình đẳng giới; gia đình, phụ nữ, trẻ em vào nội dung văn kiện nhiệm kỳ tới; Quan tâm tới công tác cán b nữ, tạo điều kiện cho cán bộ nữ, cán bộ Hội tham gia cấp ủy; tạo điều kiện cho Hội làm tốt công tác truyên truyền, vận động, hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em ...

Phát biểu chỉ đạo và kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư TT Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận những kết quả đạt được của các cấp Hội LHPN Đà Nẵng trong thời gian qua; Đồng thời chỉ đạo Hội tiếp tục phát huy vai trò, làm tốt chức năng đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, đặc biệt đẩy mạnh quan tâm hỗ trợ về mặt pháp lý cho chị em; tích cực tham gia cùng hệ thống chính trị phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường thực hiện công tác giám sát, phản biện;… Đối với các kiến nghị của Hội, đồng chí đề nghị các đồng chí đại diện lãnh đạo UBNDTP và các cơ quan liên quan nghiên cứu tham mưu Thành ủy.

Hội LHPN thành phố Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video