Đà Nẵng: Tập huấn nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp

09/04/2021
- Tập huấn nghiệp vụ về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
- Nâng cao năng lực tuyên truyền, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Tập huấn nghiệp vụ về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

- Tập huấn nghiệp vụ về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Nhằm tăng cường nhận diện, theo dõi, phát hiện, quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các âm mưu, hoạt động thông tin chống phá Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho 150 cán bộ Hội phụ nữ các cấp từ thành phố đến xã, phường.

Các học viên tham gia tập huấn được nghiên cứu chuyên đề “Tổ chức hoạt động tuyên truyền, điều hành lực lượng đấu tranh, phản bác trên không gian mạng” và một số các kỹ năng, nghiệp vụ cụ thể có liên quan: kỹ năng phản bác trên mạng xã hội Facebook; kỹ năng xây dựng lực lượng gỡ bỏ thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

Bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là việc làm hết sức cần thiết trong tình hình hiện nay, đặc biệt trước cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thời gian qua vẫn còn những hạn chế, bất cập, nhất là trong bối cảnh bùng nổ mạnh mẽ và tác động sâu rộng của Internet, mạng xã hội. Chính vì vậy, việc tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội về công tác này là rất quan trọng và cần thiết.

- Nâng cao năng lực tuyên truyền, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Từ nay đến trước ngày bầu cử, Hội LHPN TP Đà Nẵng có kế hoạch tổ chức 9 lớp tập huấn tuyên truyền việc thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 cho 1400 cán bộ Hội các cấp, lực lượng cốt cán. Qua các lớp tập huấn nhằm định hướng một số nội dung tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp và một số kỹ năng, kinh nghiệm trong thực hiện giám sát.

Trong dịp này, Hội LHPN thành phố cũng sẽ tổ chức gặp mặt, tọa đàm nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

 

Hội LHPN TP Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video