Đà Nẵng: Tư vấn tâm lý khủng hoảng cho nạn nhân bị bạo lực giới trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

03/02/2021
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 nhiều phức tạp, gây ra nhiều hậu quả nặng nề về mọi mặt, được sự tài trợ của Cơ quan Liên hiệp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women), Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đã tổ chức khóa tập huấn kỹ năng tư vấn tâm lý khủng hoảng cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.
Tham gia tập huấn là các cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ tại các cơ sở trợ giúp phụ nữ và trẻ em bị bạo lực

Tham gia tập huấn là các cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ tại các cơ sở trợ giúp phụ nữ và trẻ em bị bạo lực (gồm các Trung tâm trợ giúp, các bệnh viện, trung tâm y tế và các địa chỉ tin cậy) trên địa bàn thành phố.

Học viên đã được trang bị các kiến thức cơ bản về bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới; hoạt động can thiệp, trợ giúp tâm lý cho nạn nhân của bạo lực giới; các nguyên tắc cơ bản trong việc chăm sóc và hỗ trợ cho nạn nhân bị bạo lực; thực trạng ảnh hưởng của khủng hoảng do dịch bệnh Covid-19 đến tình trạng bạo lực trên cơ sở giới và hoạt động trợ giúp; một số khuyến nghị và hướng dẫn thực hành can thiệp tâm lý cho nạn nhân bị bạo lực giới trong bối cảnh khủng hoảng do dịch bệnh Covid-19… Đồng thời được chia sẻ về thực trạng bạo lực với phụ nữ và trẻ em gia tăng trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 ở nước ta và trên thế giới, sự vào cuộc của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là Hội Phụ nữ các cấp thành phố Đà Nẵng nhằm góp phần hỗ trợ, giảm thiểu tình trạng bạo lực với phụ nữ và trẻ em chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Việc tiếp thu những kiến thức mà giảng viên truyền đạt sẽ giúp các học viên phục vụ tốt hơn cho công việc tư vấn, kết nối hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực giới và là những cộng tác viên tích cực với Hội LHPN thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.

Hội LHPN thành phố Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video