Đảng đoàn TW Hội LHPN Việt Nam cử các đoàn làm việc với các tỉnh/thành ủy về Công tác cán bộ nữ

11/05/2005
Thực hiện Thông báo số 679-TB/TCTW ngày 21/7/2004 về “Kết quả làm việc của Ban Tổ chức TW Đảng với Đảng đoàn TW Hội LHPN Việt Nam”, Đảng đoàn TW Hội LHPN Việt Nam đã thống nhất với Ban Tổ chức TW Đảng xây dựng Kế hoạch số 11-KHĐĐ ngày 8/4/2005 tổ chức 4 đoàn công tác làm việc tập thể với thường trực các tỉnh/thành ủy có tỉ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng (nhiệm kỳ 2000-2005) dưới 15%.

Mục đích của các buổi làm việc nhằm đánh giá bước đầu sau 1 năm thực hiện kết luận của Ban Bí thư về công tác cán bộ nữ trong Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp nhiệm kỳ 2005-2010.

 

Nội dung làm việc được tập trung vào đánh giá kết quả thực hiện công tác cán bộ nữ của các tỉnh/thành ủy sau Hội nghị tổng kết Chỉ thị 37 của Ban Bí thư, việc xây dựng, bổ sung, điều chỉnh, quy hoạch cán bộ nữ, công tác đào tạo, đào tạo lại cán bộ nữ theo quy hoạch, công tác tạo nguồn cán bộ, đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị nhân sự nữ tham gia các cấp ủy Đảng, đảm bảo thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX.

 

Nhìn chung, tập thể thường trực các tỉnh/thành ủy đã tích cực, chủ động trong công tác cán bộ nữ, chuẩn bị báo cáo đầy đủ, rõ ràng kết quả làm được đối với công tác đào tạo cán bộ nữ, chính sách hỗ trợ cần thiết tạo điều kiện để chị em yên tâm phấn đấu học tập; công tác quy hoạch đào tạo nguồn cán bộ nữ cũng như công tác chuẩn bị nhân sự nữ cho Đại hội Đảng các cấp sắp tới, thể hiện trách nhiệm và quyết tâm của các tỉnh/ thành ủy trong việc thực hiện chỉ thị của Đảng.

 

Qua quá trình làm việc, một kinh nghiệm quan trọng của các địa phương làm tốt công tác cán bộ nữ và tạo nguồn cán bộ nữ đó là: trước hết cấp ủy nơi đó cần có quan điểm nhận thức rõ ràng về công tác cán bộ nữ, thực sự thông cảm, chia xẻ với điều kiện khó khăn của chị em, mạnh dạn trong bố trí, sắp xếp, đưa chị em vào các vị trí để chị em có điều kiện thuận lợi tham gia cấp ủy. Một vấn đề cần lưu ý là các phương án đặt ra phải chắc, nghĩa là số cán bộ nữ đưa vào danh sách để bầu cấp ủy phải đủ tiêu chuẩn, có cơ cấu và vị trí rõ ràng, tránh những việc làm mang tính hình thức, đối phó. Bên cạnh đó, cũng cần có sự tuyên truyền mạnh hơn nữa về vấn đề nhận thức Giới để tạo ra sự chuyển biến thực sự ở các cấp ủy Đảng trong quá trình chuẩn bị nhân sự.

Nguyễn Thị Ninh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video