Đảng ủy Cơ quan TƯ Hội LHPNVN tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

30/05/2020
Chiều 29/5, tại Hà Nội, Đảng ủy phối hợp với Hội đồng khoa học cơ quan TƯ Hội LHPNVN đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga; đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan TƯ và Bí thư, Phó Bí thư các chi/đảng bộ trực thuộc; trưởng, phó các ban/đơn vị dự Hội thảo.

Hội thảo đã chia nhóm, tập trung thảo luận 7 nhóm vấn đề: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân nói chung, phụ nữ nói riêng trong dự thảo Văn kiện; các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình; thực hiện bình đẳng giới; các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, đặc biệt là các chủ trương, giải pháp ảnh hưởng trực tiếp đến phụ nữ; các vấn đề văn hóa, xã hội; các vấn đề liên quan đến dân tộc thiểu số, miền núi và xây dựng hệ thống chính trị trong dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga hoan nghênh sáng kiến của Đảng ủy cơ quan TƯ Hội LHPNVN trong việc phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên; sức sáng tạo trong nghiên cứu khoa học để tổ chức Hội thảo ý nghĩa, chất lượng, hiệu quả. 

Đồng chí Hà Thị Nga cho rằng, các ý kiến tại Hội thảo là căn cứ quan trọng để định hướng nội dung cho quá trình tham gia góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng của các cấp Hội trong cả nước; gợi mở những nội dung chuyên sâu liên quan đến những vấn đề về giới, phụ nữ, trẻ em, gia đình và tổ chức Hội trong thời gian tới. Những nội dung này cũng là cơ sở để tham gia xây dựng Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Hội LHPNVN.

Các đại biểu thảo luận tại Hội thảo

Trước Hội thảo này, Trung ương Hội đã có 2 hoạt động liên quan được triển khai thực hiện. Đó là triển khai Đề tài nghiên cứu rà soát các nội dung liên quan đến công tác phụ nữ và bình đẳng giới trong các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc từ năm 1986 đến nay, làm cơ sở cho việc đưa ra những kiến nghị, đề xuất về các vấn đề này trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và tổ chức cho cán bộ, đảng viên trong phạm vi từng Chi bộ Đảng nghiên cứu, thảo luận dự thảo Văn kiện.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video