Đảng viên cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị

15/04/2022
Sáng 15/4/2022, Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Trụ sở Trung ương Đảng kết nối trực tuyến từ Thủ đô Hà Nội đến các điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Trung ương Đảng (Ảnh Báo Đảng Cộng sản Việt Nam)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo chủ chốt các ban, bộ, ngành Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy,… tham dự Hội nghị.

Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và lãnh đạo các đơn vị cấp II thuộc TW Hội LHPN Việt Nam đã tham gia trực tuyến chương trình quán triệt, triển khai Nghị quyết.

Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và lãnh đạo các đơn vị cấp II thuộc TW Hội LHPN Việt Nam đã tham gia trực tuyến chương trình quán triệt, triển khai Nghị quyết

Đây là Nghị quyết có ý nghĩa hết sức đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIII. Nghị quyết nhằm đưa vùng đất giàu lịch sử, văn hóa vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ phát triển xanh, bền vững, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền trên cả nước, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng.

Các đại biểu tham dự đã nghe đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế TW trình bày về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và những nội dung cơ bản của Nghị quyết; Đồng thời nghe 08 tham luận của bộ, ngành địa phương và lãnh đạo các tỉnh trong Vùng với nhiều giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết.

Đồng chí Trần Tuấn Anh quán triệt nội dung Nghị quyết 11 (Ảnh Báo Đảng Cộng sản Việt Nam)

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước cũng như trong Vùng, sớm đưa Nghị quyết quan trọng này vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển Vùng - một vấn đề có ý nghĩa chiến lược, không chỉ đối với các Vùng mà còn đối với cả nước.

Tổng Bí thư cho biết, đây là Hội nghị toàn quốc đầu tiên để quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Vùng và thời gian tiếp theo, TW sẽ tiếp tục tổ chức các Hội nghị quán triệt Nghị quyết 6 Vùng trong cả nước.

Tổng Bí thư đề nghị toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên nghiêm túc tập trung nghiên cứu, thảo luận, tiếp thu sâu sắc tinh thần, nội dung Nghị quyết nhằm trả lời thỏa đáng 3 câu hỏi: Vì sao Bộ Chính trị ra Nghị quyết; Những ý tưởng mới, tinh thần mới, nội dung mới của Nghị quyết; Cần làm gì, làm như thế nào để triển khai, biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động, có kết quả thiết thực, đạt được những mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị (Ảnh VOV)

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh 5 vấn đề cần quan tâm: Cần quán triệt sâu sắc, nắm vững ý nghĩa, mục tiêu, yêu cầu và nội dung của Nghị quyết, nắm vững quan điểm chỉ đạo, những việc phải làm tạo nhận thức cao trong các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Vùng; Đổi mới tư duy về phát triển, nhất là về liên kết Vùng, tiểu Vùng, về cơ chế chính sách đặc thù, phân bổ nguồn lực, nhân lực nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của Vùng, tiểu Vùng, giải quyết tốt giữa phát triển vùng và phát triển chung cả nước, xác định rõ vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của các ban, bộ, ngành TW và địa phương trong triển khai, thực hiện Nghị quyết; Khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần chủ động sáng tạo, khích lệ ý thức tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân các địa phương trong Vùng, tăng cường sự hỗ trợ của TW, sự hợp tác, giúp đỡ của các địa phương trong cả nước; Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển Vùng, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện, ban hành và triển khai luật pháp, chính sách ưu tiên có tính đặc thù cho các tiểu Vùng, xây dựng và tổ chức thực hiện thật tốt quy hoạch phát triển Vùng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy cao độ truyền thống văn hóa, cách mạng, sự cần cù và ý chí tự lực, tự cường của Nhân dân, xây dựng tình đoàn kết, tình hữu nghị giữa Nhân dân trong vùng và Nhân dân các bạn láng giềng. Ngay sau Hội nghị, căn cứ vào Nghị quyết và kế hoạch của Bộ Chính trị, sự hướng dẫn của TW, các cấp ủy Đảng, các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị trong toàn hệ thống chính trị của các địa phương trong Vùng khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết gắn với việc thực hiện Nghị quyết 13 của Đảng, cụ thể hóa, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương và Trần Lan Phương tham dự hội nghị tại điểm cầu Hội LHPN Việt Nam

Tổng Bí thư tin tưởng, sau Hội nghị, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong Vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ quyết tâm cao hơn nữa, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, phấn đấu tranh thủ mọi thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi Nghị quyết, tạo bước chuyển biến có tính đột phá trong phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng theo tinh thần cả nước vì Trung du, miền núi Bắc Bộ và Trung du miền núi Bắc Bộ vượt mọi khó khăn vươn lên cùng cả nước, vì cả nước.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video