Đề án 938 góp phần phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong xã hội

16/04/2021
Đề án“Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” ( Đề án 938) được Chính phủ ban hành tháng 6/2017 do TW Hội LHPN Việt Nam phát động thực hiện. Qua hơn 3 năm triển khai, đề án đã đạt nhiều kết quả ấn tượng và thiết thực.
Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình truyền thông về chủ đề An toàn thực phẩm gắn với phát triển du lịch bền vững

Với mục tiêu nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong ứng phó và tham gia giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội, đề án hướng tới mục tiêu giảm thiểu những tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Để triển khai đề án, TW Hội LHPN Việt Nam đã dày công xây dựng các tài liệu tập huấn, truyền thông phục vụ chuyển đổi số, trong đó đặc biệt quan tâm tới các nội dung liên quan đến an toàn cho phụ nữ và trẻ em như phòng chống bạo lực gia đình, đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, an toàn cho trẻ em… Tại các địa phương, các cấp Hội cũng chủ động xây dựng kế hoạch, vận động nguồn lực và triển khai nhiều hoạt động, mô hình về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em với nhiều hoạt động sáng tạo, phù hợp với đặc điểm địa phương, đặc biệt nhân rộng mô hình “Nhóm cha mẹ” giúp các bậc phụ huynh có thêm kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con cái.

Tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình cho phụ nữ huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Năm 2020, chủ đề của Đề án là “Giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ em” bao gồm cả phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em gắn với chủ đề năm của Hội “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” và đợt thi đua đặc biệt “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”. Đề án đã được quan tâm thực hiện từ cấp trung ương đến các tỉnh/thành, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, bám sát các mục tiêu của đề án với tổng kinh phí thực hiện đề án được cấp cho các tỉnh năm 2020 là 15,5 tỷ đồng.

Hoạt động của đề án tập trung vào: Nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động phụ nữ giữ gìn, rèn luyện đạo đức, ý thức pháp luật; Xây dựng, duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ chủ động giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan; Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội; Nghiên cứu, đề xuất chính sách; Giám sát việc thực thi pháp luật về các chủ đề của đề án; Xây dựng Chương trình quốc gia giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ em; Xây dựng cơ sở dữ liệu về tình hình phụ nữ, trẻ em gái bị bạo lực giới/bạo lực gia đình phục vụ cho hoạt động vận động chính sách...

Năm 2021, TW Hội LHPN Việt Nam sẽ tổ chức khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2017-2021 để tổ chức Hội nghị đánh giá, biểu dương các điển hình xuất sắc và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2022-2027.

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video