Đến 10-4 sẽ có 100% cơ sở Hội hoàn thành Đại hội phụ nữ

07/04/2006
Trong 16 xã, thị trấn của huyện Tiên Du đã có 10 xã tiến hành tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ cấp cơ sở. Đại hội hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự tiến bộ của phụ nữ trong thời kỳ mới. Kết quả đó có sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp uỷ Đảng, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là sự chỉ đạo tích cực của Hội Phụ nữ huyện.

Trên cơ sở kế hoạch hướng dẫn của Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh, Hội LHPN huyện Tiên Du đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động thiết thực nhằm kiện toàn, củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Rút kinh nghiệm từ Đại hội đại biểu điểm cấp cơ sở do tỉnh chỉ đạo tại xã Nam Sơn (Quế Võ), Tiên Du chọnvà chỉ đạo xã Hiên Vân tổ chức thực hiện đầy đủ nội dung, quy trình các bước Đại hội. Từ công tác nhân sự đến văn kiện, công tác tuyên truyền trong và ngoài Đại hội được Hội Phụ nữ chú trọng chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt. 100% các xãđều tổ chức truyền thanh trực tiếp Đại hội trên hệ thống Đài truyền thanh của xã; treo băng vượt đường tại các đường liên thôn, đường giáp danh với các xã lân cận…qua đó đã tạo ra không khí sôi nổi thi đua học tập, lao động sản xuất trong các tầng lớp phụ nữ ở địa phương.

 Bà Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện cho biết: Đánh giá đúng thực trạng phong trào 5 năm qua, đồng thời xác định rõ mục tiêu, giải pháp cụ thể và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội nhiệm kỳ tới là kết quả đáng ghi nhận ở 10 xã đã tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở. Qua chỉ đạo Đại hội điểm tại xã Hiên Vân, chúng tôi đã rút ra những mặt còn hạn chế để tiến hành chỉ đạo các xã, thị trấn đồng loạt tổ chức Đại hội. Hầu hết các Đại hội đều diễn ra dân chủ, trí tuệ, và đây là một diễn đàn chính trị quan trọng thể hiện tâm tư nguyện vọng của phụ nữ cũng như hoạt động công tác Hội trong thời kỳ đổi mới.

Dự kiến đến ngày 10-4, 100% các xã, thị trấn trong toàn huyện tổ chức xong Đại hội phụ nữ cấp cơ sở. Theo đó, Tiên Du vượtkế hoạch của huyện đề ra và vượt trước kế hoạch tỉnh hơn 1 tháng.

Theo báo Bắc Ninh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video