Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương làm việc với Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam

14/06/2018
Chiều ngày 14/6/2018, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương năm 2018 do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư TW Đảng, Chánh Văn phòng TW Đảng làm trưởng đoàn đã làm việc với Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam về việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Nghị quyết số 18) và Nghị quyết số 19-NQ/TW Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị quyết số 19) của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII gắn với thực hiện Kết luật 64-KL/TW (Ban chấp hành TW Đảng khóa XI) Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ TW đến cơ sở (Kết luận 64).

Phát biểu tại chương trình làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Nên nêu rõ, đợt kiểm tra là dịp Đoàn công tác làm việc trực tiếp với Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam và các cơ sở để có thông tin sâu và đầy đủ về việc triển khai quán triệt, thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành TW Đảng. Mục đích của đợt kiểm tra nhằm tập trung đánh giá được những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 gắn với thực hiện Kết luận 64, qua đó giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn các Nghị quyết, Kết luận trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết, Đảng đoàn Hội LHPN nhận thức nghiêm túc về tinh thần chỉ đạo cũng như quán triệt sâu sắc nội dung của các Nghị quyết, Kết luận. Trước Hội nghị TW 6 khóa XII, Hội đã chủ động tiến hành rà soát, đánh giá tổ chức bộ máy, xây dựng đề án vị trí việc làm của cơ quan và các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp trực thuộc Hội.


 Ảnh minh họa

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Đảng đoàn Hội LHPN nhận thức nghiêm túc về tinh thần chỉ đạo cũng như quán triệt sâu sắc nội dung của các Nghị quyết


Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà xác định, đợt làm việc của Đoàn kiểm tra là cơ hội tốt để Đảng đoàn Hội tự rà soát, tự đánh giá lại tổ chức Hội; đồng thời với những kinh nghiệm và cách nhìn khách quan, Đoàn kiểm tra sẽ hỗ trợ, giúp đỡ Hội thực hiện tốt nhất hai Nghị quyết Hội nghị BCH TW lần thứ 6.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra đã có những ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm, nhiệt huyết vào dự thảo Báo cáo tự đánh giá việc triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 gắn với thực hiện Kết luận 64 của Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam.

Theo đó, các thành viên Đoàn kiểm tra đã đồng tình đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, cầu thị, thể hiện quyết tâm cao trong triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam. Dự thảo Báo cáo tự đánh giá của Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam đã bám sát đề cương, khá chi tiết, cụ thể, cơ bản đảm bảo được các yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Các thành viên Đoàn công tác cũng ghi nhận phương hướng tập trung tinh giản, gọn nhẹ bộ máy từ bên trong cơ quan TW Hội trước; đánh giá cao việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Nghị quyết tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, đưa Nghị quyết sâu đến từng cán bộ, đảng viên gắn gới thực tiễn của từng đơn vị…

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng phân tích, đề nghị Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam nghiên cứu, bổ sung thêm một số vấn đề như: cần làm rõ sự phối hợp giữa Hội với các cấp ủy địa phương trong việc tinh gọn bộ máy tổ chức Hội các cấp; làm rõ vai trò của Hội trong giám sát thực hiện Nghị quyết của các tổ chức Đảng; xây dựng giải pháp cụ thể nhằm giải quyết những khó khăn được xác định trong báo cáo từ góc độ tổ chức đại diện cho các tầng lớp phụ nữ … từ đó đưa ra được những kiến nghị, đề xuất phù hợp với Ban Bí thư.

Sau các buổi làm việc với Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam và một số chi, đảng bộ trực thuộc, cùng với việc đi thực tế tại các cơ sở, Đoàn kiểm tra sẽ có báo cáo đánh giá chung để xin ý kiến Ủy ban Kiểm tra TW, trình Ban Bí thư.

VH

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video