Đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X

06/12/2006
Đóng góp ý kiến vào Dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam; Dự thảo Văn kiện trình Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X là những nội dung chính tại Hội nghị đóng góp ý kiến do Ban nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức sáng 6/12/2006 tại trụ sở Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Gần 40 đại biểu đại diện Ban nữ công, Công đoàn các Bộ, ngành T.W và Công đoàn cơ quan, đơn vị TP. Hà Nội.

 

Hầu hết các ý kiến đều thống nhất, nhất trí với nội dung Dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam; Dự thảo Báo cáo trình Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X, đồng thời tập trung thảo luận về những vấn đề mang tính đặc thù của cán bộ, đoàn viên công đoàn cũng như vai trò của nữ công nhân, viên chức, lao động đối với công tác Hội và phong trào phụ nữ; sự phối kết hợp chỉ đạo hoạt động giữa Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; nêu những khó khăn, thách thức của lực lượng lao động nữ trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá; trong tập hợp, thu hút phát triển hội viên nhằm đảm bảo tính liên hiệp rộng rãi các tầng lớp, các đối tượng phụ nữ của Hội LHPN Việt Nam.

 

Hội nghị cũng đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra tại Dự thảo cho nhiệm kỳ mới (2007-2012) của Hội LHPN Việt Nam.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video