Đồng Nai: Trên 1 nghìn cán bộ, hội viên nòng cốt tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

05/04/2021
Hội LHPN tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ​cho 1.069 chị là cán bộ Hội chủ chốt các cấp và hội viên nòng cốt của các đơn vị ở điểm cầu tỉnh và 08 điểm cầu các huyện, thành phố.
Trên 1 nghìn cán bộ Hội các cấpv à hội viên nòng cốt của các đơn vị tỉnh Đồng Nai tham gia học Nghị quyết với tinh thần nghiêm túc

Bà Lê Thị Thái, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Nai cho biết, việc học tập, quán triệt Nghị quyết là việc làm quan trọng trước nhất mà mỗi tổ chức Đảng, đảng viên và toàn hệ thống chính trị phải thực hiện sau mỗi kỳ Đại hội Đảng; Là sự gắn kết ý Đảng với lòng Dân và là nhịp cầu không thể thiếu để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Các cán bộ, hội viên nòng cốt tham gia hội nghị đã được tìm hiểu, quán triệt những vấn đề cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để có thể nghiên cứu, áp dụng, cụ thể hoá vào nội dung kế hoạch, chương trình hành động của Hội; tham gia đóng góp xây dựng Văn kiện đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 một cách thiết thực, có chiều sâu, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; hiện thực hoá mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

 

 

Vũ Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video