Đường dây nóng 18001567 hỗ trợ trẻ bị xâm hại

22/03/2017
Là một trong những nội dung các giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em, do Bộ LĐ-TB&XH đề nghị UBND các tỉnh, thành đẩy mạnh triển khai, phối hợp, sau khi hàng loạt các vụ xâm hại tình dục trẻ em được phát hiện gần đây.

Sáng nay 22/3, Văn phòng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết: Bà Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, vừa ký công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai và phối hợp thực hiện công tác bảo vệ trẻ em, phòng ngừa, xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em tại địa phương.

Trong đó, tăng cường truyền thông về Đường dây Tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567 để mọi trẻ em, cá nhân, cơ quan, tổ chức liên hệ miễn phí khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em. Chủ động thông báo, phối hợp với Cục trẻ em và Đường dây trong việc tư vấn, can thiệp, hỗ trợ trẻ em bị xâm hại. Thiết lập đầu mối tiếp nhận thông tin, thông báo, tố giác; xác lập cơ chế phối hợp phòng ngừa, xử lý vụ việc xâm hại trẻ em tại địa phương.

Đồng thời, đẩy mạnh giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, đặc biệt về phòng ngừa xâm hại tình dục và bạo lực đối với trẻ em cho cha, mẹ, các thành viên gia đình, giáo viên, người chăm sóc trẻ em, người trực tiếp làm việc với trẻ em; kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho trẻ em.

Về dịch vụ bảo vệ trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các địa phương rà soát, đánh giá các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. Phát triển các mô hình điểm tư vấn bảo vệ trẻ em tại cộng đồng, điểm tham vấn bảo vệ trẻ em trong trường học...

Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ trẻ em, ưu tiên phòng ngừa, xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em. Đặc biệt, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại trẻ em; xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, cá nhân che giấu, không thông báo, không tố cáo vụ việc, hành vi xâm hại trẻ em.

Công văn cũng nêu rõ: Thời gian qua, các vụ việc xâm hại tình dục trẻ em có xu hướng tăng cả về số lượng, tính chất phức tạp, nghiêm trọng. Tại một số địa phương, việc bảo vệ trẻ em và hướng dẫn, hỗ trợ cha mẹ, gia đình có trẻ em là nạn nhân bị xâm hại chưa được triển khai kịp thời; việc tiếp nhận, xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em chưa được ưu tiên, thậm chí kéo dài, khiến các gia đình lo lắng và gây bức xúc trong dư luận xã hội. 

Hơn 10 năm hoạt động, Đường dây Tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567 tiếp nhận hơn 300 ngàn cuộc gọi mỗi năm, chủ yếu để lấy thông tin, tư vấn và tố cáo hành vi xâm hại, bạo lực, bóc lột trẻ em. Với những trường hợp khẩn cấp gọi tới Đường dây nóng, thông tin phản ánh được phân loại chặt chẽ và liên lạc ngay với cơ quan công an ở địa phương, chính quyền xã, phường để có các biện pháp phòng ngừa, can thiệp khẩn cấp. Còn với những trường hợp ở dạng nguy cơ, Đường dây nóng phối hợp và có những biện pháp lập hồ sơ để chuyển cho các cơ quan địa phương, phối hợp với các cơ quan địa phương để hỗ trợ các trường hợp này.

Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Chăm sóc và Bảo vệ trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH
 

phunuvietnam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video