“Năm Dân vận khéo 2021” của Hội LHPN xã Vĩnh Lộc A có trọng tâm là phòng, chống dịch bệnh Covid-19

10/09/2021
Năm 2021, Hội LHPN xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ tham gia đăng ký thực hiện công trình, phần việc hưởng ứng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước trong “Năm dân vận khéo 2021”. Trong đó, một nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.
Mô hình Dân vận khéo hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế của Hội LHPN xã Vĩnh Lộc A

Hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng mô hình dân vận khéo”, từ đầu năm 2021 đến nay, Hội LHPN xã Vĩnh Lộc A đã tuyên truyền, vận động hàng ngàn gia đình hội viên và quần chúng phụ nữ thực hiện tốt thông điệp “ 5K” để phòng chống dịch bệnh Covid - 19 và tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Phối hợp với Hội LHPN huyện Hồng Dân hỗ trợ hàng trăm hộ gia đình cán bộ, hội viên và nông dân tiêu thụ nông sản với số lượng hàng ngàn trái khóm và hàng chục tấn tôm, cá các loại... Đồng thời, phát huy tốt mô hình an sinh xã hội để vận động giúp đỡ những hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh thông qua phong trào: Hũ gạo tình thương, Nuôi heo đất tiết kiệm, Tổ hùn vốn và tiết kiệm vì phụ nữ nghèo… Qua đó đã huy động tổng số vốn xoay vòng hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ cho hàng trăm gia đình vượt qua khó khăn trong đại dịch.

Dù trong thời điểm khó khăn do thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội nhưng với những cách làm linh hoạt, sáng tạo, Hội phụ nữ xã đã phát huy tốt mô hình các tổ, CLB “Đan dây nhựa” tại nhà hỗ trợ nhiều chị em có việc làm và thu nhập ổn định, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên phụ nữ toàn xã hiện nay xuống còn dưới 2%. 

Hiện nay, trên địa bàn xã ghi nhận tỷ lệ cao các gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình xây dựng tốt mô hình “Vườn - nhà sáng, xanh, sạch, đẹp”. Bên cạnh đó, Hội LHPN xã còn luôn chú trọng vận động hội viên và quần chúng phụ nữ vượt qua khó khăn, chăm lo phát triển kinh tế gia đình; mạnh dạn đầu tư, áp dụng kiến thức khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nhằm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, vươn lên làm giàu. Toàn xã có hàng trăm mô hình của gia đình chị em phụ nữ làm kinh tế giỏi, thu nhập từ 100 - 200 triệu đồng/ha/năm với nuôi tôm càng xanh xen canh với tôm sú, cá bống tượng; trồng màu trên bờ vuông tôm; nuôi tôm và các loài thuỷ sản có giá trị theo mô hình quảng canh cải tiến...

Thực hiện chương trình hành động trong “Năm Dân vận khéo 2021”, Hội LHPN xã Vĩnh Lộc A đã và đang tập trung quyết tâm thực hiện nhiều chỉ tiêu quan trọng và một số nhiệm vụ chủ yếu như: Phấn đấu 100% cán bộ và 95% hội viên đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Chung tay phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid – 19” gắn với xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”; Hỗ trợ 100% hội viên làm chủ hộ được thoát nghèo bền vững; Nhân rộng mô hình phát triển kinh tế gia đình và đào tạo nghề cho chị em, phù hợp trong điều kiện dịch bệnh Covid - 19… 

Để phát huy tốt phong trào xây dựng Hội vững mạnh và tham gia thực hiện hiệu quả cao hơn các công trình, phần việc “Năm Dân vận khéo 2021”, Hội LHPN xã Vĩnh Lộc A còn chú trọng việc thể hóa và tập trung nguồn lực để thực hiện có chiều sâu các phong trào thi đua và các cuộc vận động của Hội trong tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, cũng như trong điều kiện bình thường mới nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng đại diện của tổ chức hội, chú trọng nâng cao công tác phản biện xã hội, đóng góp ý kiến tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; quan tâm đổi mới nội dung và đa dạng hóa hình thức để duy trì sinh hoạt trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay.

Tùng Lâm

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video