06/06/2006
 

Đại biểu Nguyễn Hội - tỉnh Thừa Thiên - Huế: Thực tế đòi hỏi phải có một đạo luật rạch ròi về bình đẳng giới

 

Luật pháp luôn luôn đối xử công bằng đối với mọi công dân, không phân biệt giới tính, giai cấp, dân tộc hay tín ngưỡng. Dự án Luật Bình đẳng giới cũng thế, nhấn mạnh yếu tố công bằng giữa nam giới và nữ giới. Sự công bằng được biểu hiện ở các cấp độ khác nhau trong các vùng văn hoá khác nhau,ở các giai đoạn lịch sử khác nhau của một xứ sở. Dự án luật này vì thế có tên gọi là Luật Bình đẳng giới. Từ "giới" ở đây không mang ý nghĩa nam giới, nữ giới ở tự nhiên giới mà mang nội dung, ý nghĩa của nam, nữ trong cái nhìn thành kiến ở đời, cái nhìn chịu sự ràng buộc của phong tục, tập quán lỗi thời hay là của các định chế xă hội xưa cũ. Xă hội Việt Nam ngày nay thuộc thể chế xă hội chủ nghĩa, đang đi vào công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới hẳn là cái nhìn văn hoá về nam giới và nữ giới đang dần đổi mới theo sự đổi mới về mối tương hệ gia đình, xă hội của từng giới. Thực tế ngày nay nữ giới đang đảm nhiệm nhiều trọng trách cao trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Điều đó đòi hỏi cần có sự điều chỉnh thích đáng các điều khoản luật trong các luật lên quan đến nữ giới và hẳn là đòi hỏi phải có một đạo luật rạch ròi về bình đẳng giới, quy định hợp tình, hợp lý vai trò, trách nhiệm, quyền lợi của nữ giới trong thời kỳ mới - thời kỳ hội nhập.

 


TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video