06/06/2006
 

Đại biểuNguyễn Minh Thuyết - tỉnh Lạng Sơn: Bất bình đẳng giới là một trong 3 bất bình đẳng lớn nhất trong xã hội cần loại bỏ

 

Bất bình đẳng về giới là một trong ba cái bất bình đẳng lớn nhất trong xã hội mà chúng ta phải đấu tranh để xoá bỏ. Ba bất bình đẳng đó là: Bất bình đẳng về giai cấp, bất bình đẳng về dân tộc và bất bình đẳng về giới. Lâu nay người ta mới nói đến cuộc đấu tranh chống bất bình đẳng về giai cấp để giải phóng giai cấp, chống bất bình đẳng về dân tộc để giải phóng dân tộc. Còn nói đến chống bất bình đẳng về giới, thường chuyện này dễ liên quan đến nội bộ gia đình. Cho nên không có cuộc đấu tranh vũ trang để chống bất bình đẳng về giới. Nhưng đây là một trong ba bất bình đẳng cơ bản của loài người phải xoá bỏ.

 

Trong luật có hướng, có dự kiến là tuổi nghỉ hưu của nam và nữ như nhau, nữ có thể về hưu trước từ 1 đến 5 năm mà vẫn đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người lao động. Tôi cho đây là một quan điểm mới mà rấtđúng. Về phía chúng tôi, chúng tôi ủng hộ với lý lẽ các chị đã nói rồi, nếu không đảm bảo bình đẳng ở trên mọi phương diện thì không thực hiện được bình đẳng, quy định như thế là đúng. Nếu buộc phụ nữ phải về hưu sớm hơn thì cơ hội học hành, thăng tiến của phụ nữ cũng bị hạn chế.


Chúng tôi có đọc các tài liệu, mặc dù các tài liệu đưa ra những thống kê không thật khớp nhau. Có đến 6/7 nước G7 là phụ nữ và nam giới đều bằng tuổi nhau, phần lớn châu Âu quy định phụ nữ và nam giới về hưu bằng tuổi nhau, 6 nước G7: Mỹ, Pháp, Canađa, Đức, Italia,bây giờ nếu theo đúng tài liệu này có cả Anh. Chúng tôi đọc bài báolà phụ nữ ở Anh về hưu tuổi 60, nam giới 65. Nhưng theo tài liệu Quốc hội đã cung cấp, từ năm 1995, người ta đã sửa luật này và phụ nữ hiện nay đều về hưu ở tuổi 65. Hiện nay, Anh đang nghiên cứu để nâng tuổi về hưu lên 68. Về các nước xung quanh ta như Hàn Quốc, Philippin, nam, nữ cũng về hưu cùng tuổi với nhau. Chúng tôi cho rằng đây là một cái mới, thể hiện bước tiến mới trong quá trình thực hiện bình đẳng nam, nữ.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video