1.510 đại biểu dự Đại hội lần thứ XII của Đảng

20/01/2016
Sáng nay, 20/1/2016, Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII chính thức phiên họp trù bị tại Hà Nội với sự tham dự của 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên trong cả nước. Đại hội sẽ diễn ra từ 20-28/1/2016.

Chủ đề Đại hội Đảng lần thứ XII là “Tăng cường Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Điểm mới trong chủ đề Đại hội Đảng lần này là lần đầu tiên nội dung “phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa” được đưa vào chủ đề Đại hội.

Tham dự Đại hội có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên trong cả nước gồm 1.300 đại biểu được bầu tại các Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương, 197 đại biểu đương nhiên và 13 đại biểu chỉ định. Về thành phần đại biểu, có 194 đại biểu nữ, 174 đại biểu là người dân tộc thiểu số; 99,9% đại biểu có trình độ đại học trở lên. Đoàn đại biểu TW Hội LHPN tham gia Đại hội Đảng gồm: đ/c Nguyễn Thị Thanh Hoà – UV TW Đảng khoá XI, Chủ tịch TW Hội; đ/c Hoàng Thị Ái Nhiên – Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội và đ/c Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch TW Hội.

Đại hội sẽ thảo luận, thông qua nhiều văn kiện quan trọng, đặc biệt là Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020. Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đại hội dự kiến bầu 180 ủy viên Trung ương chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Trước giờ khai mạc phiên trù bị Đại hội lần thứ XII của Đảng, đoàn đại biểu tham dự Đại hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

 Ảnh minh họa

 Đoàn đại biểu tham dự Đại hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh


Đăng ký đưa tin Đại hội có 600 phóng viên, kỹ thuật viên của báo chí trong nước và yêu cầu của khoảng hơn 20 cơ quan báo chí nước ngoài với khoảng 118 phóng viên. Đây là một vài hình Hà Nội rực rỡ trước ngày khai mạc Đại hội

Ảnh minh họaẢnh minh họa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video