4 vấn đề gợi mở với Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam

25/05/2022
Chiều 24/5, nhân dịp kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam đã chủ trì phối hợp với Ủy ban Xã hội, Văn phòng Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tổ chức cuộc "Gặp mặt Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV và triển khai hoạt động".
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa các nữ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tại cuộc gặp mặt, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, lần đầu tiên được thành lập trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, trải qua 3 nhiệm kỳ Quốc hội, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội đã hỗ trợ cho các đại biểu hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn vai trò đại diện của mình, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt

"Trong bối cảnh bộn bề công việc của Quốc hội, công việc chuyên môn và trách nhiệm với gia đình, trong điều kiện hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội chỉ là kiêm nhiệm và không có bộ máy giúp việc chuyên trách nhưng các nữ đại biểu bằng tinh thần trách nhiệm đã chung tay góp sức để hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội đi vào thực chất, mang lại lợi ích, hiệu quả không chỉ cho riêng các nữ đại biểu Quốc hội, mà còn là những đóng góp có ý nghĩa cho Quốc hội và thể chế dân chủ của chúng ta", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận xét.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ: "Tôi hy vọng rằng các nữ đại biểu Quốc hội sẽ có những đóng góp thiết thực, hiệu quả góp phần tạo nên thành công của kỳ họp lần này".

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Ban Thường trực Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, Quốc hội khóa XV, với 151 đại biểu nữ, đang đứng trước những yêu cầu đổi mới tích cực, đòi hỏi Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động hướng, không ngừng rèn luyện kỹ năng, kiến thức để đóng góp chung vào những nỗ lực không ngừng đổi mới hoạt động của Quốc hội, làm tròn trách nhiệm người đại biểu của dân.

4 vấn đề gợi mở

Để Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam hoàn thành tốt được các mục tiêu đã đề ra, Chủ tịch Quốc hội gợi mở một số vấn đề sau:

Một là, việc xây dựng chương trình hoạt động từng năm phải thiết thực, gắn bó mật thiết với chương trình, nội dung của các kỳ họp Quốc hội hoạt động của Nhóm đa dạng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các thành viên trong Ban thường trực; huy động tối đa sự tham gia của các thành viên Nhóm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với các nữ đại biểu Quốc hội

Hai là, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách về bình đẳng giới; lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; thể hiện tiếng nói của phụ nữ, bảo vệ quyền lợi của trẻ em, của những đối tượng yếu thế trong xã hội.

Ba là, nâng cao kỹ năng hoạt động cho nữ đại biểu dân cử; tăng cường hợp tác quốc tế, tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế và khu vực; tiếp tục đổi mới về nội dung, đa dạng hóa về phương thức hoạt động nhằm chia sẻ kinh nghiệm, thông tin, kiến thức, kỹ năng trong các hoạt động của Quốc hội.

Các nữ đại biểu Quốc hội biểu diễn múa tập thể tại buổi gặp mặt

Đặc biệt, Nhóm là sự gắn kết để chia sẻ mối quan tâm chung và phối hợp hành động: gắn kết giữa các nữ đại biểu Quốc hội chia sẻ trong cuộc sống, công việc, các mối quan tâm; gắn kết với các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ để chia sẻ, tương hỗ trong quá trình hoạt động; với các đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố (Nhóm đã làm rất tốt việc này trong hoạt động vừa qua tại Sơn La và trong việc tổ chức cuộc Gặp mặt và triển khai công tác này); gắn kết với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ, các cơ quan liên quan khác, gắn kết giữa Nhóm nữ đại biểu Quốc hội với các Nhóm nữ đại biểu Hội đồng nhân dân đã được tổ chức ở một số tỉnh, thành phố; quan hệ với nhóm nữ đại biểu Quốc hội các nước…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Nhóm nữ đại biểu Quốc hội

Bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, cho biết, qua những ý kiến phát biểu và chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội thấy rõ hơn các nhiệm vụ cần phải tập trung thực hiện trong thời gian tới, đồng thời cũng xác định rõ phương hướng cụ thể để thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra. Cụ thể, trong thời gian tới, các hoạt động của Nhóm sẽ luôn gắn bó chặt chẽ với chương trình, nội dung của các kỳ họp Quốc hội; quan tâm vấn đề bình đẳng giới và lồng ghép giới trong hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng; tăng cường kỹ năng hoạt động của nữ đại biểu dân cử, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, phối hợp trong nước và ngoài nước.

Theo: http://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video