41% cán bộ ngoại giao được đề bạt năm 2015 là nữ

27/01/2016
Với tỷ lệ gần 40%, cán bộ nữ ngoại giao hiện chiếm một vị trí rất quan trọng trong tất cả các hoạt động của Bộ Ngoại giao.

Ngày 20/1, Ban Nữ công - Công đoàn Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng công tác năm 2016.

Đề cập đến những đóng góp của cán bộ nữ Bộ Ngoại giao, bà Ngô Thị Hòa - Vụ trưởng, Chánh thanh tra, Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của Bộ, nhấn mạnh: cán bộ nữ chiếm gần 40% quân số của ngành, do vậy Bộ Ngoại giao luôn quan tâm đến công tác nữ nhằm tạo điều kiện cho cán bộ nữ phát huy vai trò của mình trong công tác đối ngoại. Năm 2015, Bộ Ngoại giao đã đề bạt 39 cán bộ nữ trên tổng số 96 cán bộ được đề bạt từ cấp phòng trở lên (chiếm 41%). Trong đó có 3 nữ Vụ trưởng, 14 nữ Phó vụ trưởng, 13 nữ Trưởng phòng và 9 nữ Phó trưởng phòng. Trong đợt luân chuyển 2015, có 2 cán bộ nữ được bổ nhiệm là Đại sứ trong tổng số 22 cán bộ được bổ nhiệm Trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (Đại sứ và Tổng Lãnh sự).

Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp của Bộ đạt 32,2%.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ cũng được Bộ quan tâm. Cán bộ nữ được đào tạo và đào tạo lại đạt tỷ lệ 51% trong tổng số cán bộ được cử đi đào tạo và đào tạo lại. Tỷ lệ nữ có bằng tiến sĩ, thạc sĩ đạt 45%.

Năm 2016, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng và vai trò của cán bộ nữ; đưa công tác nữ và bình đẳng giới thành nội dung quan trọng trong đánh giá thi đua, khen thưởng của Bộ để tăng cường tỷ lệ cán bộ nữ tham gia vào các vị trí quản lý và cấp ủy Đảng.

Báo PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video