42 tỉnh, thành phố đạt tỉ lệ nữ ứng viên từ 40% trở lên

07/04/2016
Theo báo cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia, sau Hội nghị hiệp thương vòng 2, có tới 42 tỉnh, thành phố có tỉ lệ phụ nữ ứng viên đạt từ 40% trở lên. Một số tỉnh có tỉ lệ nữ ứng viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cao như: Phú Thọ (69,23%), Bắc Giang (64,71%), Bắc Ninh (61,54%), Đồng Nai (61,11%)…

Qua thực tế cho thấy, những địa phương có sự vào cuộc quyết liệt, chuẩn bị sớm, bài bản, kỹ lưỡng trong công tác chuẩn bị bầu cử sẽ có những kết quả khả quan; đặc biệt là sớm rà soát, tạo nguồn chuẩn bị giới thiệu nhân sự nữ ứng cử vào các cơ quan dân cử.

Bà Đỗ Thị Lệ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang, cho biết: Hội LHPN tỉnh tham mưu cho Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bắc Giang ra văn bản về việc tăng cường tỉ lệ nữ tham gia ĐBQH và HĐND các cấp. Đồng thời, tỉnh Hội đã và đang tập trung triển khai hoạt động tập huấn cho các nữ ứng cử viên đại biểu dân cử. Đến nay, cấp tỉnh và huyện đã mở được hơn 20 lớp tập huấn. Trong đó, tập trung bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho các nữ ứng cử viên lần đầu của cả 3 cấp tỉnh, huyện và xã. Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh cũng đẩy mạnh hoạt động giám sát quá trình bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Trên cơ sở đó, Hội LHPN tỉnh về từng xã, huyện khó khăn để nắm bắt, đề xuất giải pháp với cơ sở nhằm đẩy mạnh hơn nữa sự qan tâm của Ban bầu cử địa phương, cấp ủy chính quyền đối với ứng viên nữ; đặc biệt là chuẩn bị cho hiệp thương vòng 3 sắp tới đảm bảo tỷ lệ nữ theo quy định.

Theo Hội đồng bầu cử quốc gia, một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới cần tập trung: Tổ chức tốt việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử từ nay đến 12/4/2016 đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng pháp luật. Đồng thời chuẩn bị tiến hành Hội nghị hiệp thương lần 3 (trong khoảng từ ngày 13/4 đến 17/4/2016) và ban hành nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. trong đó, đảm bảo đạt tỉ lệ nữ theo quy định của Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Qua Hội nghị hiệp thương vòng 2, tổng số ứng viên ĐBQH được lập danh sách sơ bộ ở cả Trung ương và địa phương là 1.146 người (Trung ương là 197 người, địa phương là 949 ngươi). Trong đó, nữ ứng viên ĐBQH là 420 người (đạt 36,65%).

HĐND cấp tỉnh/thành: Qua hiệp thương vòng 2, tổng số ứng viên HĐND cấp tỉnh/thành phố đã lập được danh sách sơ bộ là 7.552 người. Trong đó có 2.993 nữ, đạt tỉ lệ 39,63%.

HĐND cấp quận/huyện: Thống kê sơ bộ của 57/63 tỉnh, thành phố, tổng số ứng viên là 41.360 người. Trong đó có 16.360 nữ, đạt tỉ lệ 39,56%

HĐND cấp xã/phường: Thống kê sơ bộ của 55/63 tỉnh, thành phố, tổng số ứng viên là 452.056 người. Trong đó có 170.450 nữ, đạt tỉ lệ 37,71%.

Theo: PVH, báo PNVN (KK)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video