50 công việc không được sử dụng lao động nữ

23/12/2009
Đó là nội dung trong dự thảo thông tư quy định các điều kiện lao động có hại và không được sử dụng lao động nữ do Bộ LĐ-TB&XH vừa hoàn tất và chuẩn bị ban hành.

Theo đó, những công việc như cạy bẩy đá trên núi, cưa xẻ gỗ thủ công hai người kéo, mang vác nặng trên 30kg… sẽ không được sử dụng lao động nữ.

Sau khi thông tư này được ban hành, cơ quan thanh tra sẽ có thêm điều khoản để kiểm tra tình trạng vi phạm tại các cơ sở. Tuy nhiên, trong thực tế việc kiểm tra và phát hiện sai phạm rất thấp, bởi những đơn vị sử dụng lao động nữ làm những việc này hầu hết là các đơn vị ngoài quốc doanh, hộ cá nhân, gia đình và phần lớn đều do lao động nữ tự nguyện.

Theo Sài Gòn tiếp thị

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video