8 khuyến cáo của WHO về cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc

09/03/2020
Bộ Y tế Việt Nam vừa cùng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xây dựng bộ infographic hướng dẫn những việc cần làm để phòng chống bệnh Covid-19 tại nơi làm việc.

Theo đó,tại văn phòng, nơi làm việc, mọi người nên tuân thủ 8 điều sau để đảm bảo phòng tránh hiệu quả Covid - 19

Giữ gìn nơi làm việc sạch sẽ và vệ sinh, Rửa tay thường xuyên và đúng cách, Tăng cường vệ sinh đường hô hấp thật tốt, Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, Tham vấn các khuyến cáo về đi lại trước khi đi công tác, Thúc đẩy phương án làm việc từ xa nếu có thể, Tuân thủ các hạn chế về đi lại, di chuyển hay tụ tập đông người, Khuyến cáo những người bị ốm hãy ở nhà.

Giữ gìn nơi làm việc sạch sẽ và vệ sinh

Rửa tay thường xuyên và đúng cách

Tăng cường vệ sinh đường hô hấp thật tốt

Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi

Tham vấn các khuyến cáo về đi lại trước khi đi công tác

Thúc đẩy phương án làm việc từ xa nếu có thể

Tuân thủ các hạn chế về đi lại, di chuyển hay tụ tập đông người

Khuyến cáo những người bị ốm hãy ở nhà

https://giaoducthoidai.vn/

CÁC ĐỀ ÁN

Video