Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam

29/04/2016
Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (BVQTEVN) vừa diễn ra ở Hà Nội đã bầu bổ Sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Chủ tịch Hội LHPNVN, đã được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa II (2013-2018).

Ngoài ra, Hội nghị đã bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Hội BVQTEVN gồm: Nguyễn Thị Bạch Mai, Chủ tịch Hội người Bảo trợ Người tàn tật và BVQTE tỉnh Tây Ninh; ông Nguyễn Quang Vui, Chủ tịch Hội BVQTE tỉnh Bắc Ninh.

Hội BVQTEVN hiện nay do TS Trần Thị Thanh Thanh - nguyên Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam - làm Chủ tịch.

Theo: H.Hòa, báo PNVN (KK)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video