Ba nội dung vận động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của Hội LHPN Việt Nam

07/09/2021
Ngày 7/9, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội thảo "Hội LHPN Việt Nam tham gia thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025". Phó Chủ tịch Hội Trần Thị Hương chủ trì hội thảo.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương (phải ảnh) chủ trì Hội thảo

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương cho biết, hội thảo nhằm tham vấn các đại biểu về các giải pháp phát huy vai trò của các cấp Hội và phụ nữ Việt Nam để thực hiện tốt 2 nội dung và 2 tiêu chí nông thôn mới (NTM) về "Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; Thực hiện bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới" và "Vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam" trong Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

Nhấn mạnh, Hà Tĩnh là tỉnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM đạt nhiều thành quả nổi bật, hoàn thành các mục tiêu đề ra, Phó Chủ tịch Trần Thị Hương đánh giá, Hà Tĩnh là điểm sáng trong tổ chức thực hiện sâu, rộng tiêu chí 20 - Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu và đã có rất nhiều địa phương chủ động học tập và đang triển khai trên diện rộng...

Thời gian qua, Hội LHPN Việt Nam đã tham gia cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các bộ ngành liên quan đề xuất Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, với sự đồng hành, hỗ trợ của UN Women, TƯ Hội đang tích cực vận động, thúc đẩy lồng ghép giới trong Chương trình. Trong đó, đã hoàn thiện tài liệu, gửi Đại biểu Quốc hội kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV để vận động lồng ghép giới vào chủ trương đầu tư Chương trình; Các nội dung về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới và vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam đã được tiếp thu đưa vào mục tiêu tổng quát và các nội dung thành phần của Chương trình trong dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025...

Hội thảo trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội

Trong thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam dự kiến các hoạt động tiếp tục vận động, tập trung vào 3 nội dung chính để thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và các nội dung liên quan trong Chương trình MTQG xây dựng NTM, cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục vận động các bộ, ngành lồng ghép giới vào các văn bản Sổ tay và Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Thứ 2, phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH xây dựng nội dung hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ về "bảo đảm bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới" và nội dung đánh giá chỉ tiêu số 18.6

Thứ 3, xây dựng, ban hành kế hoạch, hướng dẫn trong hệ thống Hội về hoạt động Hội tham gia xây dựng NTM, gồm 2 nội dung: Tham vấn Nội dung để Hội thực hiện vai trò chủ trì là hướng dẫn thực hiện Cuộc vận đông Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch và Hướng dẫn, thực hiện nội dung: Tăng cường chăm sóc, bảo vệ trẻ em và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội; Vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam. Cùng với đó là nội dung thực hiện vai trò phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện nội dung và tiêu chí liên quan đến bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Hội thảo trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh

Tại hội thảo, các đại biểu ở các điểm cầu đã thảo luận, đánh giá cao việc tham gia xây dựng NTM của các cấp Hội phụ nữ. Nhiều mô hình mới, sáng tạo được triển khai hiệu quả ở các cấp cơ sở như mô hình về "nhà sạch, vườn đẹp", thí điểm mô hình gia đình mới kiểu mẫu, khởi nghiệp, thu gom rác thải… Đồng thời, một số đại biểu cũng đề xuất một số nội dung về thực hiện "5 không, 3 sạch", bình đẳng giới, gia đình kiểu mẫu NTM; tỷ lệ lao động nữ qua đào tạo; tạo nghề cho lao động nữ nông thôn… đưa vào các nội dung tiêu chí của Chương trình MTQG xây dựng NTM.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video