Bắc Giang: Ký kết chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ em

27/05/2019
Hội LHPN tỉnh Bắc Giang cùng Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2019 - 2022.

Chương trình phối hợp giữa bốn ngành được xác định gồm 5 nội dung: Tuyên truyền, giáo dục pháp luật; kịp thời xử lý, tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em; truyền thông đối với các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gây bức xúc trong dư luận, tổ chức các diễn đàn, hội thảo, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn triển khai các hoạt động; giám sát hoạt động tư pháp đối với các vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em theo quy định tại Điều 33 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ liên quan đến việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em thông qua bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cán bộ Hội LHPN các cấp và công chức ngành Tòa án, Kiểm sát, Công an; sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, thi đua khen thưởng trong thực hiện Chương trình phối hợp.

Chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ em trong giai đoạn 2019-2022 nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh Bắc Giang với Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em; bảo đảm các vụ việc liên quan đến phụ nữ và trẻ em được phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, đúng quy định của pháp luật, công bằng, nghiêm minh, đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới; nâng cao trách nhiệm về bình đẳng giới trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mỗi ngành.

Ban LPCS Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video