Bắc Giang: Tập huấn phòng chống HIV/AIDS cho cán bộ Hội

23/11/2004
Hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS 1-12 năm nay với chủ đề "Phụ nữ, trẻ em gái và HIV/AIDS", Từ ngày 18-22/11/2004, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã tổ chức lớp tập huấn cho 55 cán bộ Hội chủ chốt cấp tỉnh, huyện về công tác phòng chống HIV/AIDS.

Tại đây, các học viên đã được cung cấp thông tin về tình hình nhiễm HIV/AIDS trong nước và thế giới, nghe giới thiệu về Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2005-2010 và tầm nhìn 2020, được trang bị kiến thức về Giới trong HIV/AIDSvà phương pháp lập kế hoạch truyền thông phòng chống HIV/AIDS.

 

Học viên đã thảo luận giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng chống HIV/AIDS của các cấp Hội để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS. Theo nhận xét của học viên, lớp tập huấn có nhiều nội dung mới rất thiết thực, giúp chị em có thêm kiến thức để tổ chức tốt hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng.
Ban Gia đình - Xã hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video