Bắc Giang: Tỷ lệ xã có trên 15% nữ tham gia cấp ủy xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 tăng 6,5%

06/07/2020
Số đảng bộ xã, phường, thị trấn có tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đạt từ 15% trở lên là 119/209 cơ sở (đạt 56,9%, tăng 6,5% so với nhiệm kỳ 2015-2020). Đó là kết quả đáng khích lệ của tỉnh Bắc Giang đạt được, trong đó có đóng góp không nhỏ của Hội LHPN các cấp.
Hội nghị tiếp xúc chuyên đề giữa cán bộ, hội viên, phụ nữ với chính quyền cơ sở huyện Yên Thế

Nhằm đạt được mục tiêu “… phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ”, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu thi đua để chỉ đạo các cấp Hội làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy các cấp quan tâm đến công tác cán bộ nữ trước thềm Đại hội Đảng các cấp.

Theo đó, Đảng Đoàn Hội LHPN tỉnh đã trực tiếp gặp gỡ, làm việc với cấp ủy 10 huyện, thành phố và cấp ủy những cơ sở mới sáp nhập địa giới hành chính về công tác cán bộ nữ, cán bộ Hội. Đồng thời, chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thành phố, đơn vị có kế hoạch báo cáo, đề xuất cấp ủy, phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện tổ chức các hoạt động về công tác cán bộ nữ.  

 Qua theo dõi, thống kê của các cấp Hội, đến ngày 30/6/2020, tỉnh Bắc Giang đã có 209/209 (100%) đảng bộ cấp xã đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy xã/phường/thị trấn đạt 550/2.913 (chiếm 18,88%, tăng 2,34% so với nhiệm kỳ 2015-2020), trong đó có 179 nữ cấp ủy là cán bộ Hội LHPN; 52/875 (chiếm 5,94%) nữ tham gia Ban Thường vụ (tăng 0,44% so với nhiệm kỳ 2015-2020); 05/193 (chiếm 2,59%) nữ Bí thư đảng ủy; 26/391 (chiếm 6,65%) nữ Phó Bí thư đảng ủy.

Số đảng bộ xã, phường, thị trấn có tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đạt từ 15% trở lên119/209 cơ sở (đạt  56,9%, tăng 6,5% so với nhiệm kỳ 2015-2020). Tiêu biểu: Đảng bộ phường Lê Lợi - thành phố Bắc Giang có tỷ lệ nữ cấp ủy đạt 9/15= 60%. Tại đại hội Đảng  bộ xã, phường, thị trấn đã bầu 461/2.394 đại biểu nữ đi dự Đại hội Đảng bộ cấp huyện, thành phố.

Những kết quả trên, đã khẳng định sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy đối với công tác cán bộ nữ, đồng thời cũng là sự chủ động, tích cực của Hội LHPN các cấp trong việc tham mưu công tác cán bộ nữ trong đại hội đảng bộ xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025./.

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video