Ban Bí thư ra Chỉ thị về phòng chống HIV/AIDS

04/12/2005
Ngày 30/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS,

trong đó yêu cầu các cấp chính quyền chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện các giải pháp phòng, chống HIV/AIDS và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ phòng, chống HIV/AIDS.


Ban Bí thư yêu cầu các ngành chức năng hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật đồng bộ để tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, có chế độ hỗ trợ chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS và quan tâm đến quyền lợi của người tham gia phòng, chống HIV/AIDS.


Ban Bí thư cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, giáo dục người dân, nhất là thanh, thiếu niên và những nhóm người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV/AIDS, về nguy cơ và hiểm họa của dịch HIV/AIDS và huy động họ tham gia phòng, chống căn bệnh này; tăng cường nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng các thành tựu nghiên cứu trong, ngoài nước về phòng, chống HIV/AIDS./.

TTXVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video