Báo cáo kết quả nghiên cứu và xây dựng hoạt động có lồng ghép giới tại địa phương

09/01/2005
Trong khuôn khổ hoạt động dự án "Thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ" do tổ chức Sida tài trợ, từ ngày 6-8/1/2004, Ban quản lý dự án -TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu và xây dựng hoạt động có lồng ghép giới tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên -Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Về dự hội thảo còn có hơn 30 đại biểu đại diện lãnh đạo Hội LHPN các cấp, đại diện lãnh đạo chính quyền cấp huyện và xã thuộc 3 tỉnh Ninh Bình, Kiên Giang và Quảng Ngãi, nhóm nghiên cứu của Viện chủ nghĩa xã hội khoa học -Học viện chính trị Quốc gia HCM, đại diện tổ chức Sida (Thụy Điển) tại Việt Nam, đại diệnmột số ban, đơn vị của Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

 

Tại đây, nhóm nghiên cứu đã trình bày báo cáo thực trạng vấn đề lồng ghép giới tại 3 tỉnh Ninh Bình, Kiên Giang, Quảng Ngãi. Kết quả nghiên cứu cho thấy chính quyền cơ sở đã tiếp nhận được những chính sách, chiến lược và thông tin về giới/ lồng ghép giới, tuy nhiên nhận thức về vấn đề này còn chưa đầy đủ và rõ ràng. Hơn thế, việc lồng ghép giới vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương chưa trở thành việc làm thường xuyên, liên tục… Từ thực trạng trên, nhóm nghiên cứu đã đưa ra các kiến nghị như: Nâng cao năng lực lồng ghép giới cho cán bộ địa phương; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có trách nhiệm giới; tổ chức Hội phụ nữ cần tham gia nhiều hơn vào hoạt động lập kế hoạch phát triển của địa phương; Xây dựng quy chế hoạt động Ban VSTBPN, có sự phân công rõ ràng cho từng ban, ngành, tổ chức đoàn thể trong lĩnh vực lồng ghép giới.

 

Hội thảo là một trong những hình thức tuyên truyền có hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ cơ sở về vấn đề lồng ghép giới vào các chương trình phát triển của địa phương nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng giới hiện nay.

Phạm Thị Thọ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video