Bế mạc Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XIV:

26/12/2005
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái cử chức Bí thư Thành uỷ HN

* 14 đồng chí Thành uỷ viên khoá XIII tái đắc cử, 30 đồng chí Thành uỷ viên được bầu mới

Ngày 23.12, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XIV họp phiên bế mạc.

Đại hội đã thành công tốt đẹp và đã lựa chọn, bầu ra BCH khoá XIV Đảng bộ thành phố gồm 59 đồng chí (độ tuổi trung bình: 50,3 tuổi, giảm 1,7 tuổi so với khoá trước). Trong đó có 4 đồng chí là thường trực Thành uỷ: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Uỷ viên Bộ Chính trị - tái cử chức Bí thư Thành uỷ HN; đồng chí Phùng Hữu Phú - UVTƯ Đảng - tái cử chức Phó Bí thư thường trực Thành uỷ; đồng chí Nguyễn Quốc Triệu - Chủ tịch UBND thành phố - tái cử chức Phó Bí thư Thành uỷ; đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh - Phó Chủ tịch HĐND thành phố - được bầu mới làm Phó Bí thư Thành uỷ. 11 đồng chí trong Ban Thường vụ Thành uỷ, 14 đồng chí Thành uỷ viên khoá XIII tái cử, 30 đồng chí Thành uỷ viên mới tham gia.

Đại hội cũng đã bầu ra 35 đồng chí, thay mặt cho Đảng bộ thành phố đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng.

(Theo báo Lao động)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video