Bế mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XI: Thông qua Nghị quyết nhiệm vụ năm 2006

30/11/2005
Chiều 29/11, QH họp phiên bế mạc. Với 426 đại biểu tán thành (đạt tỷ lệ 86,41% tổng số đại biểu QH), các đại biểu đã thông qua Nghị quyết nhiệm vụ năm 2006

Đến dự, có: Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương; Thủ tướng Phan Văn Khải; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt và nhiều vị lão thành cách mạng.

 

Với 426 đại biểu tán thành (đạt tỷ lệ 86,41% tổng số đại biểu QH), các đại biểu đã thông qua Nghị quyết nhiệm vụ năm 2006. Theo đó, năm tới, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng ở mức 8%, giá trị tăng thêm của công nghiệp và xây dựng là 10,2%, dịch vụ 8%, tốc độ tăng giá tiêu dùng thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 20% theo chuẩn mới, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 16,4%, giảm tỷ lệ trẻ em dưới năm tuổi suy dinh dưỡng xuống 24%, hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở 35 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, nâng độ che phủ rừng lên 38%, cung cấp nước sạch cho 67% số dân nông thôn và 75% ở đô thị, xử lý được 40% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

 

Trước đó, với 419 đại biểu tán thành (84,99% tổng số đại biểu QH), các đại biểu đã thông qua nghị quyết về kết quả giám sát (chuyên đề) việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

 

Nghị quyết nhấn mạnh, để nâng cao chất lượng của việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, QH yêu cầu Ủy ban Thường vụ QH, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thực hiện tốt các giải pháp sau: Tổ chức thực hiện công tác xây dựng luật, pháp lệnh và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; đẩy nhanh tiến độ soạn thảo và ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết; nâng cao chất lượng công tác thẩm định của Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ đối với các dự án văn bản quy phạm pháp luật.

 

Cơ quan trình dự án cần chỉ đạo các ban soạn thảo bảo đảm tiến độ chuẩn bị dự án; nghiên cứu, chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh quy định cụ thể để khi được ban hành, các văn bản pháp luật này có thể thi hành được ngay, hạn chế tối đa việc phải ban hành nhiều văn bản hướng dẫn. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cả về số lượng và chất lượng; thiết lập cơ chế huy động sự tham gia tích cực của các chuyên gia, nhà khoa học vào công tác soạn thảo văn bản luật.

 

Khép lại 35 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao trước nhân dân của kỳ họp thứ 8, QH khóa XI, Chủ tịch QH Nguyễn Văn An đọc lời bế mạc đánh giá tổng quát những việc mà kỳ họp đã làm, kết quả bước đầu và một số nhiệm vụ cần tiếp tục theo dõi, triển khai. Chủ tịch đề nghị các đại biểu QH phải báo cáo kịp thời kết quả của kỳ họp với cử tri, tích cực thực hiện nhiệm vụ của đại biểu QH, thật sự là cầu nối giữa nhân dân với QH và Nhà nước, góp phần làm cho Nhà nước ta gắn bó chặt chẽ với nhân dân, thật sự là Nhà nước của dân, do dân và vì dân

 

Thế Lân và Hồng Thanh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video